Begin dit jaar trad Lennard Gols in dienst bij Kunstcircuit Deventer. Als programmaleider legt hij de link tussen kunst en cultuur en het sociale domein. (foto Pieter Leeflang)
Begin dit jaar trad Lennard Gols in dienst bij Kunstcircuit Deventer. Als programmaleider legt hij de link tussen kunst en cultuur en het sociale domein. (foto Pieter Leeflang) (Foto: Pieter Leeflang)

Van Balkonbeweging tot cultuureducatie

Deventer - Begin dit jaar trad Lennard Gols in dienst bij Kunstcircuit Deventer. Als programmaleider legt hij de link tussen kunst en cultuur en het sociale domein. Een breed werkterrein én een inspirerende opdracht.

Door Ingrid van Bergen Henegouwen

 “Er zijn veel verschillende doelgroepen. Het draait onder andere om het bespreekbaar maken van maatschappelijke thema’s, bijvoorbeeld eenzaamheid, gezondheid, depressie en meedoen. Daarnaast is het belangrijk om sommige groepen kennis te laten maken met kunst en cultuur of… zelf te laten deelnemen. Het kan gaan over issues voor jongeren en ouderen en alles er tussenin.” Voor Lennard een leuke uitdaging. 
Lennard is niet helemaal nieuw in Deventer. Voordat hij in 2014 naar Haarlem vertrok werkte hij bij Het Burgerweeshuis. “Het is leuk om terug te zijn in een heel andere functie en nu kunst en cultuur in te zetten voor maatschappelijke doelen.”

Balkonbeweging

,,Ik wilde starten met inventariseren wat er in Deventer al gebeurt en waar kansen zouden liggen om een heldere lijn neer te zetten als basis. Maar alles liep anders vanwege het Coronavirus. Ik maakte direct kennis met mensen en organisaties die actief waren.” Lennard zag de initiatieven rond de verpleeg- en verzorgingshuizen. Met optredens door artiesten die geen werk meer hadden. Zij traden op om de vereenzaming bij ouderen tegen te gaan. Samen met andere partijen startte Lennard de Balkonbeweging. “Wat er gebeurde was heel belangrijk, maar het is dan ook goed om losse activiteiten te bundelen tot één grote en langer durende beweging en daarmee ook muzikanten en artiesten, voor wie veel werk was weggevallen een vergoeding te kunnen bieden.”

Lennard startte met fondsenwerving en crowdfunding. “Inmiddels zijn er 130 optredens geweest en hebben we veel positieve reactie ontvangen. Ik heb nu overleg met de vier grootste zorgaanbieders. Voor mij is het belangrijk om te weten wat hun behoefte is en hoe we samen meer initiatieven kunnen ontwikkelen. Ik ben bemiddelaar maar heb natuurlijk wel ideeën over de invulling van wensen en het verder brengen van initiatieven. Het idee is ontstaan om met De Nieuwe Oost artist in residence te organiseren als vervolg en aanvulling op de Balkonbeweging.” Lennard werkt inmiddels aan de subsidieaanvraag bij een landelijk fonds om de Balkonbeweging uit te breiden en te verduurzamen.

Buitenkunst

“Ik geloof in brede samenwerking.” Samen met de collega’s van de afdeling onderwijs van Kunstcircuit Deventer werkt Lennard aan het project Binnenkunst – Buitenkunst. “Een school signaleerde dat de omgeving rondom de school niet veilig was en wilde graag het leefklimaat verbeteren. Nu gaan we in meerdere wijken werken aan meer buurtcohesie. Dat doen we door verhalen op te halen en die naar de scholen te brengen. Voor buurtbewoners is het leuk om die verhalen te vertellen en kinderen kunnen zich veiliger gaan voelen. Hierdoor ontstaat er een nieuwe verbinding tussen de school en de buurt. Zo brengen we cultuur naar de school én de wijk.”

Waar ben je op dit moment mee bezig? “Ik voer gesprekken met Dimence, Pactum, Raster en COC. De klachten rond angst en depressie bij jongeren neemt toe. We zijn bezig om een serie programma’s op te zetten rond dit thema. Een beetje in de sfeer van Collegetour. Ons doel is de drempel te verlagen en angst en depressie bespreekbaar te maken met behulp van kunst en cultuur.”


En… zo is er veel meer mogelijk in Deventer, in de wijken. Lennard is gemakkelijk te benaderen en niet alleen omdat dat bij zijn functie hoort. Nee, zo is hij gewoon. Hij staat open voor ideeën, initiatieven en kijkt altijd een stukje verder.

www.kunstcircuit.nl/sociaaldomein

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden