<p>Helmi en Henk op hun nieuwe locatie in de voormalig school in de Bierstraat.&nbsp;&nbsp;</p>

Helmi en Henk op hun nieuwe locatie in de voormalig school in de Bierstraat.  

(Foto: )

Fooruit en Cliëntenraad naar Bierstraat

Fooruit en de Helpdesk van de Cliëntenraad staan vanaf vorige week klaar voor bezoekers aan de Bierstraat 54. "We hebben tien jaar tijdelijk in de Hofstraat gezeten en nu zitten we tijdelijk hier", vertellen Helmi Lever en Henk Loderus.

deventer - De verhuizing is net achter de rug en het rommelt nog een beetje. Helmi: "Fooruit zit hier niet alleen met de Cliëntenraad maar ook met andere partijen." Henk knikt. "Onze vurige wens was een ruimte in de buurt van het stadhuis. Veel van onze cliënten komen uit de participatiewet en hebben een bijstandsuitkering. Er is veel verkeer tussen ons en het gemeentehuis. Ze moeten dus vaak heen en weer hoppen. We helpen bij het invullen van formulieren bij belastingaangifte, aanvragen voor vrijstelling van gemeentelijke- en regionale belasting, studiefinancieringen, huur en zorgtoeslag en hulp bij het opstellen van bezwaarschriften. We hebben een team van acht vrijwilligers maar we kunnen zeker nog mankracht gebruiken met kennis van sociale wetgeving, verzekeringen en belastingen. En natuurlijk digitale vaardigheid", vult de voorzitter van de Cliëntenraad het lijstje aan.

De doelgroepen van de cliëntenraad en stichting Fooruit komen beiden uit het sociaal domein maar de vragen kunnen anders liggen, vertelt Helmi. Volgens Henk is er veel onderlinge samenwerking.. "Het WMO stuk zit onder de Adviesraad Sociaal Domein en daar zitten Helmi en ik beiden in. Ik treed op als vice-voorzitter en Helmi is lid voor het cluster MMEB dat staat voor 'Meedoen Met Een Beperking'."
"Wij hebben ook de functie van bondgenotencontact", zegt Helmi.

Toegankelijkheid

De cliënten van de cliëntenraad komen veelal lopend of met de fiets. "De fiets is aan te raden want parkeren in de woonwijk is een probleem. De bus stopt trouwens vlakbij op de Brinkgreverweg."
Voor de bezoekers van Fooruit is een aanpassing gemaakt zodat zij makkelijk met rolstoel of scootmobiel het gebouw binnen kunnen komen. De beide hulpverlenende instanties zitten op de benedenetage. "Hier houden wij spreekuur en overleg. Per jaar krijgen wij 1200 mensen over de vloer. Zij komen met problemen zoals schulden. Het is wenselijk dat er dan privacy geboden wordt", vindt Henk.
Fooruit krijgt niet zoveel bezoekers, zij zijn meer extern gericht. "Dat geldt vooral voor onze vrijwilligers. Zij hebben niet alleen een signaleringsfunctie maar verspreiden ook berichten. Er is een indirecte uitwisseling met anderen. Wij geven tips en zij verspreiden die dan via de achterban. Uit de praktijk weten wij namelijk dat klachten nooit terecht komen waar ze horen. Het wordt wel op de koffie besproken bij 'tante Miep' maar daar blijft het dan ook bij. Daarom geven wij indirecte voorlichting via onze vrijwilligers. We geven ook voorlichting op basisscholen. Wij willen dat het bij iedereen zonder beperking duidelijk wordt dan anders zijn ook normaal is en dat je elkaar kunt helpen. We zetten kinderen door het project aan tot nadenken. Het is mooi om te horen dat ze tegen hun ouders zeggen: 'Honden moeten in de goot poepen want het is heel vervelend voor blinden en rolstoelers.' We leren hen ook rekening te houden met waar en hoe zij hun fietsen stallen zodat minder validen hun doorgang niet beperkt wordt. We willen in 2021 in opdracht van de gemeente ook voor volwassenen voorlichting gaan organiseren met de cursus 'Ongehinderd'."

Ongehinderd

Ongehinderd streeft ernaar om zoveel mogelijk locaties in Nederland toegankelijk te maken. Ze helpen gemeente en bedrijven door knelpunten te onderzoeken en reiken praktische verbeteradviezen aan. "Ze hebben een app waarvoor de gemeente een abonnement heeft. Je kunt jouw persoonlijke ervaring in je eigen omgeving met betrekking tot toegankelijkheid daar melden. Bijvoorbeeld van een restaurant, je kunt dan vermelden 'bekend met perfecte handfunctie'. Dan weten mensen met beperkte handfunctie dat ze daar gesneden vlees kunnen krijgen zonder een ander te vragen of het uit te moeten leggen. We gaan in Deventer lokale testers opleiden zodat de app in hier goed ingevuld kan gaan worden. Als Stichting Fooruit zijn wij heel breed georiënteerd. We zijn er niet alleen voor scootmobielers maar voor alle mensen met een beperking."

www.clientenraaddeventer.nl

Gerreke van den Bosch

'Anders zijn is ook normaal. We kunnen elkaar helpen'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden