'Ik wil geen windmolen in mijn tuin'


<p>Vigo(boven), Xiem(links), Sem en Noa zijn bang en boos over de plannen om windmolens te plaatsen in hun leefgebied.</p>

Vigo(boven), Xiem(links), Sem en Noa zijn bang en boos over de plannen om windmolens te plaatsen in hun leefgebied.

(Foto: Gerreke van den Bosch)

'Ik wil geen windmolen in mijn tuin'

,,Ik ben bang dat als er windmolens komen, wij weg moeten. Papa en mama zeggen dat ze niet ziek willen worden en dat wanneer zij niet rustig thuis kunnen werken, wij moeten verhuizen. Ik wil hier blijven en de bever en de ijsvogel zien”, zegt Sem Völkers (9) over de komst van windmolens in zijn buurt.

Door Gerreke van den Bosch

COLMSCHATE - Sem en zijn vriendjes en vriendinnetjes hebben in hun vakantie dagenlang flyers uitgedeeld in de wijken Oxe, Sworminck, Essenerveld en het Bramelt. Samen met zus Noa (7) en ouders Vincent en Marissa woont Sem aan de Huenderkolk waar de gemeente kolossale windreuzen wil plaatsen. De kinderen zijn boos en begrijpen het niet. Xiem Evers(9): “Ik denk dat er veel bomen gekapt moeten worden. Ik wil niet dat Deventer een stad wordt zonder bos en dieren Als wij niets doen, krijg ik zo’n ding in mijn achtertuin die woetsj, woetsj doet.”
Vincent en Marissa maken zich zorgen over de voorgenomen plannen van de lokale overheid die windturbines van 225 meter hoog in het dal bij de IJsselstreek wil opstellen. “De gemeente heeft op 24 november dit voorgenomen besluit ingediend. Vóór 5 januari moesten bewoners hun zienswijze kenbaar maken bij de gemeente Deventer anders vervalt de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar tegen het besluit. Op zaterdagmiddag 12 december 2020 was er een online informatiebijeenkomst. Daarin werd het onderzoek en de keuze van het college voor de twee gebieden toegelicht. De presentatie duurde twee uur maar was eenzijdig. De microfoon stond op mute. Vragen stellen kon niet, alleen per mail. We wachten nog steeds op antwoord!”, zegt Vincent.
Marissa vult aan. “De gemeente praat over participatie en houdt vervolgens een monoloog. Ook hebben ze het over lastenverdeling onder de burgers maar willen wel alles in één wijk neerplanten. Wij worden al geconfronteerd met geluidsoverlast van de A1 en de spoorlijn en nu krijgen we dit er ook nog eens bij! Wat ons vooral zorgen baart, is de psychische stress van de slagschaduw van de windreuzen en de effecten van de lage frequentie van de geluiden die de molens produceren. Uit onderzoek blijkt dat vooral jonge kinderen hier veel last van kunnen ondervinden en onze wijk wordt gekenmerkt door gezinnen met heel jonge kinderen.”
Vincent is actief in de werkgroep DeventerWint. “Wij hebben een oproep gedaan aan de gemeente de besluitvorming op te schorten totdat betrokkenen elkaar weer kunnen treffen. Wij willen dat er gekeken wordt naar zonne-energie op daken en op velden, zoals de provincie ook adviseert. Onze zienswijze is te vinden op www.deventerwint.nl hier kun je ook je stem laten horen,” doet Vincent zijn oproep.
In het voorjaar van 2021 nemen college en gemeenteraad een definitief besluit over de focusgebieden.

www.deventerwint.nl

deventerstroomt.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden