Foto: Anthony Tran / Unsplash
aangeboden door Xs2more

Uitval door ongewenst gedrag voorkomen? Raadpleeg een externe vertrouwenspersoon

In iedere organisatie zou de werkomgeving een veilige omgeving moeten zijn. Helaas schaadt ongewenst gedrag de integriteit op menig werkvloer. Ongewenste omgangsvormen kunnen bij werknemers (langdurige) uitval in de hand werken en behoren tot de categorie van psychosociale arbeidsbelasting. Als u een melding krijgt dat een van uw medewerkers wordt gediscrimineerd, geïntimideerd of gepest en zich daardoor onveilig voelt, zult u daar  als werkgever  wat mee moeten. U bent verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Bij incidenten van ongewenst gedrag kan een werknemer behoefte hebben aan contact met een vertrouwenspersoon.

Als dit bij u op de werkvloer aan de orde is, is uw organisatie erbij gebaat om de hulp van een externe vertrouwenspersoon van re-integratie expert Xs2more in te schakelen. 

Vertrouwelijke setting 

De externe vertrouwenspersoon heeft een gedegen opleiding afgerond en zorgt na de melding voor de juiste opvang en begeleiding van de werknemer die het slachtoffer is van pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie. Vanzelfsprekend vinden de gesprekken plaats in een gegarandeerd vertrouwelijke setting en heeft de vertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht. Samen met de werknemer onderzoekt die de mogelijkheden die leiden tot constructieve oplossingen. Er is voornamelijk voor de medewerker zelf een actieve rol weggelegd.

Deskundige begeleiding 

De medewerker die de melding doet, beslist wat er met de klacht gebeurt. Wat wil diegene met de melding helder krijgen en wat is daarvoor nodig? Het melden van een klacht bij de externe vertrouwenspersonen van Xs2more is te allen tijde vertrouwelijk. De oplossing schuilt meestal in de confrontatie met de persoon die zich schuldig maakt aan het ongewenste gedrag, mits de medewerker in kwestie concreet iets met de klacht wil doen. In het proces dat daarop volgt, bieden de experts van Xs2more tevens gedegen advies en deskundige begeleiding. Daarnaast is het mogelijk om de externe vertrouwenspersoon in de arm te nemen om voorlichting te geven. 

Herkennen en voorkomen 

Dit kan een goede bijdrage leveren aan het herkennen, bespreekbaar maken en voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Omdat het vaak niet duidelijk is wanneer precies sprake is van ongewenst gedrag, is bewustwording onder de mensen op de werkvloer een cruciaal aspect. Want wat voor de een als grap is bedoeld, kan door iemand anders als het tegenovergestelde worden ervaren. Maar hoe het ook zij, de gevolgen zijn soms ernstig. Die kunnen uitmonden in een hevige mate van stress die uiteindelijk leidt tot klachten van psychische of fysieke aard. Ook uitval is aan de orde van de dag. Omdat mensen hun motivatie veelal verliezen, wordt het hervatten van de werkzaamheden er nog complexer op. 

Xs2more heeft een landelijk dekkend netwerk. Op de website vindt u de vestiging bij u in de buurt. Neem vrijblijvend contact op als u meer informatie wilt over ongewenste omgangsvormen, de externe vertrouwenspersoon of over de andere diensten van Xs2more.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden