Gemeente wil draagvlak windmolens


<p>Wethouder Carlo Verhaar op de Wilhelminabrug. Op de achtergrond de - nu nog - enige Deventer windmolens langs de A1. (foto Gert Perdon)</p>

Wethouder Carlo Verhaar op de Wilhelminabrug. Op de achtergrond de - nu nog - enige Deventer windmolens langs de A1. (foto Gert Perdon)

(Foto: Gert Perdon )

Gemeente wil draagvlak windmolens

Deventer - Het is nog te vroeg om precies te zeggen hoe de maximaal negen windmolens die mogelijk langs de A1 komen, eruit gaan zien of hoe hoog ze worden. De gemeente wil eerst vooral meningen peilen.        

Door Leo Polhuijs

Dat zegt wethouder Carlo Verhaar (GroenLinks). In de omgeving, Colmschate en Epse bijvoorbeeld, is onrust ontstaan over de mogelijke plaatsing. Omwonenden en maatschappelijke organisaties krijgen de komende tijd echter uitgebreid de mogelijkheid om hun mening te laten horen. 

Verhaar: ‘’Normaal gesproken zouden we mensen uitnodigen om hen persoonlijk te kunnen spreken, maar vanwege corona kan dat nu niet. Daarom zijn er online bijeenkomsten. Op 12 december is een eerste digitale ontmoeting geweest. Daar waren honderden mensen aanwezig en hebben we vele reacties gekregen. De inzenders krijgen deze week allemaal antwoord. Vragen en antwoorden worden per categorie gebundeld en op www.deventerstroomt.nl geplaatst. Vanwege privacywetgeving mogen we op de website niet op persoonlijke vragen ingaan.’’

Niet vrijblijvend

Verhaar: ‘’Onze energieplannen zijn niet vrijblijvend. De gemeente heeft een duidelijke opdracht en regierol. Het Energieplan Deventer en de Windverkenning zijn ontwikkeld tegen de achtergrond van het Klimaatakkoord van Parijs, vervolgens het Nederlandse Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie West-Overijssel. In 2030 moet de hoeveelheid broeikasgas in ons land met 49 procent verminderd zijn ten opzichte van 1990. De centrale rol is voor grootschalige opwekking van elektriciteit door zon en wind. In 2018 is al onderzoek gedaan naar mogelijke locaties. Dat is nu actueel gemaakt. Overgebleven zijn een gebied bij de afslag Deventer-Oost van de A1 en een terrein iets oostelijker van de snelweg. Na uitgebreide inventarisatie van meningen zal de gemeenteraad dit voorjaar hierover spreken en beslissen Later volgt een definitief besluit van B en W.. Voor 1 juli moet Deventer zijn plannen indienen. Natuurlijk kunnen de windmolens worden afgeblazen. Maar dan moeten we een alternatief zoeken. We moeten aan onze verplichtingen voldoen. Persoonlijk vind ik meerdere windmolens op één locatie beter dan overal in het landschap windmolens en zonneparken. Bovendien: de uitgezochte liggen vlakbij bedrijventerreinen waar veel elektriciteit wordt afgenomen De gemeente gaat met omwonenden en maatschappelijke organisaties in gesprek om te kijken of ze mede-eigenaar kunnen worden, bijvoorbeeld via coöperaties. Bij windmolens zijn bijvoorbeeld inwoners en andere lokale betrokkenen verplicht eigenaar voor minstens vijftig procent. We gaan kijken of het draagvlak zo groter worden.’’ 

Op 2 februari is er weer een online bijeenkomst.

www.deventerstroomt.nl/windenergie

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden