Contouren Ontwikkeling Stadshof Deventer vastgelegd


Foto:

Contouren Ontwikkeling Stadshof Deventer vastgelegd

Deventer - Om meer te laten zien van de mogelijkheden van de Stadshof is een concept ontwikkelvisie opgesteld. Samen met de realisatie van een doorgang aan de Grote Overstraat legt dit een basis voor de verdere ontwikkeling van de Stadshof.

De visie is bedoeld als ontwikkelrichting, maar laat ook aan eigenaren van panden zien wat er allemaal mogelijk is in deze groene oase in de binnenstad.

Verstopte parel

Wethouder Wonen Rob de Geest: “De Stadshof is een verstopte parel in onze binnenstad. Er liggen geweldige kansen, maar die zijn nog slecht zichtbaar. Met de geschetste ontwikkelvisie willen we zichtbaar maken wat hier allemaal mogelijk is. We hopen dat vastgoedeigenaren daar enthousiast van worden. Het document is ook de basis voor vervolggesprekken. Op basis daarvan kan het plan verder vorm krijgen.”

Samen

De concept ontwikkelvisie Stadshof is opgesteld in overleg met onder meer pandeigenaren en de stichting Stadshof. De komende tijd wordt belanghebbenden en geïnteresseerden naar hun mening gevraagd over deze ontwikkeling. Hierna worden de reacties verwerkt in een reactienota en wordt de visie eventueel bijgesteld.

College neemt voortouwHet college besloot in 2020 het voortouw te nemen in de ontwikkeling van de Stadshof. Er wordt al sinds de jaren tachtig gesproken over het toegankelijk maken van deze groene plek in de binnenstad, in de carré Korte en Lange Bisschopstraat, Grote Overstraat en Spijkerboorsteeg. Door een nieuwe toegang worden de panden bereikbaar via de achterzijde en worden bovenwoningen toegankelijk. Zo ontstaat ruimte voor 80 tot 100 appartementen.

De concept ontwikkelvisie is in te zien op www.deventer.nl/stadshof

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden