Evangelische scholen de Olijfboom en de Passie gaan met elkaar verder

Evangelische scholen de Olijfboom en de Passie gaan met elkaar verder

Deventer - Evangelisch Kindcentrum de Olijfboom in Deventer gaat zich door middel van een bestuurlijke overdracht aansluiten bij de Passie, stichting voor evangelisch bijbelgetrouw onderwijs.

De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, de raad van toezicht van de Passie en het bestuur van de Olijfboom hebben ingestemd met het besluit. Als ook de minister van OCW instemt, vindt de overdracht plaats per 1 augustus 2021.

Bestuurder Gerard Toonen van de Passie: “Ik ben dankbaar en blij met deze stap. De medezeggenschapsraden waarin ouders, medewerkers en leerlingen zijn vertegenwoordigd, hebben unaniem ingestemd met het besluit. Met de overdracht creëren we meer betrokkenheid tussen evangelisch basis- en voortgezet onderwijs en versterken we de samenwerking tussen scholen met de evangelische identiteit in Nederland.”

Evangelisch Kindcentrum de Olijfboom in Deventer is een evangelisch kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waarin de school de Olijfboom samenwerkt met Christelijke Kinderopvang KleurRijk. De Olijfboom telt ruim 284 leerlingen op school en zo’n 80 kinderen in de kinderopvang, bij het peuterspelen en in de buitenschoolse opvang.

De Olijfboom is nu een ‘éénpitter’ met een vrijwilligersbestuur, maar wil de huidige goede kwaliteit van onderwijs en bestuur onderbrengen in een grotere evangelische koepel. De Passie biedt evangelisch bijbelgetrouw onderwijs aan op drie scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht, Wierden en Rotterdam en twee basisscholen in Ede en Arnhem. De Passie geeft les aan ruim 2600 leerlingen en heeft circa 350 medewerkers.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden