Foto:

Conferentie Deventer Lees!: Het juiste boek op het juiste moment, dan is lezen leuk

Deventer - Enthousiasmeren, stimuleren, het goede voorbeeld geven en interessante boeken aanbieden.Het verhoogt de mogelijkheid aanzienlijk om de jeugd aan het lezen te krijgen.

En dat is hard nodig want het is droevig gesteld met de leesvaardigheid van onze kinderen. Ongeveer 24% van de schoolverlaters is potentieel laaggeletterd, wat betekent dat ze zich niet zonder hulp kunnen redden in onze talige maatschappij.

Het goede nieuws is dat we weten dat lezen, lezen en nog eenslezen, helpt. Dan moeten jongeren natuurlijk wel met plezier een boek, tijdschrift of de krantpakken. De vraag hoe je dat voor elkaar kan krijgen stond centraal tijdens de eerste Conferentie Deventer Lees! op 7 april.

In de Bibliotheek Deventer deelden leesprofessionals hun expertise, online met ruim 120 collega’s die zich bezighouden met de taal- en leesontwikkeling van 0- tot 20-jarigen. Het brengen van leesplezier lijkt een hele klus; 63% van de jongeren leest met hangen en wurgen, omdat het moet; 43% vindt het ronduit tijdverspilling. Toch kan het wel. Verschillende Deventer organisaties en professionals?hebben er?hun kijk op.?Op initiatief van de Bibliotheek Deventer staken ze de koppen bij elkaar voor de opzet van de Conferentie Deventer Lees! De nadruk lag op het delen van positieve ervaringen en beproefde methoden.?Alles met als doeljongeren de beste start te geven voor hun toekomst, zowel in het werk, als privé.

Zien lezen, doet lezen

Op het programma kwamen workshops en plenaire lezingen. De opening was voor Sanne en JanTerlouw, naast enthousiaste lezers en schrijvers, ook vader en dochter. Ze vertelden over de aanjagende rol van familie bij het ontwikkelen van hun eigen leesplezier. Kinderen kopiëren heel natuurlijk het gedrag van ouders. Zien lezen, doet lezen. Hetzelfde principe geldt ook in de klas waar jongeren zich spiegelen aan leerkrachten en leeftijdsgenoten. Logisch dat veel workshops gericht waren op het enthousiasmeren en stimuleren van kinderen. Belangrijke boodschap om mee te nemen:er zijn geen slechte boeken, alleen verkeerde boeken op het verkeerde moment. De kunst is dus om het juiste boek op het juiste moment te vinden.

Deventer Leescoalitie

Met ruim 120 aanmeldingen was de organisatie meer dan tevreden. De reacties van de deelnemers waren bovenal positief. De jaarlijkse conferentie verdient daarmee zeker zijn plek in het Aanvalsplan Laaggeletterdheid dat de gemeente Deventer begin 2021 gepresenteerd heeft. Daarin wordt ook gesproken over het oprichten van een Deventer Leescoalitie die, naar landelijk voorbeeld, zich bezig gaat houden met het bevorderen van leesplezier en daarmee leesvaardigheid van jongeren.

Tijdens de online conferentie ondertekenden?Sine?Limite, Pabo Saxion, het Etty?Hillesum?Lyceum, de gemeente Deventer en de Bibliotheek Deventer een convenant om zich in te spannen de Deventer Leescoalitievorm te geven en op zoek te gaan naar enthousiaste professionals die de kar willen trekken.?De online Conferentie Deventer Lees! is deels opgenomen en terug te zien op de website van de Bibliotheek Deventer: https://www.bibliotheekdeventer.nl/content-artikelen-nieuws/2716-deventerlees

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden