Logo deventerpost.nl

Oproep talent voor jongerenexpositie beeldende kunst

TWELLO - Jonge kunstenaars uit gemeente Voorst en de Stedendriehoek die willen exposeren, krijgen dit najaar wederom de kans dit te doen in Galerie de Statenhoed aan de Dorpsstraat 11A in Twello. Wegens overdonderend succes van deze expo en hieraan verbonden wedstrijd vorig jaar oktober, maakt de organiserende Kunstkring Voorst hiervan een jaarlijks evenement. Dit jaar wordt deze bijzondere expositie gehouden van 23 september tot 15 oktober 2017. Centraal staat kunst door jongeren van 15 t/m 25 jaar. Alle technieken zijn welkom: van tekeningen en schilderijen t/m beelden en installaties en projecties.

Initiatiefnemers en Kunstkringleden Kitty Taverne en Lis van der Geer verheugen zich nu al op de gevarieerde inbreng. Vorig jaar mocht Jilles Oom, een 16 jarige kunstenaar en illustrator de eerste prijs (gesponsord door Koninklijke Talens) in ontvangst nemen.

,,Er zijn veel jongeren die kunst maken, maar er nog niet mee naar buiten treden. Vaak zijn ze hierin veel te bescheiden. En omdat kunst en expressie een zeer belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van (jonge) mensen, biedt de Kunstkring graag een podium”, aldus Kitty en Lis.

Ook performance kunstenaars (zang, cabaret, voordracht, dans enz). kunnen zich aanmelden, maar dan speciaal voor de openingsdag.

Jonge kunstenaars kunnen zich aanmelden met een voorbeeld van hun werk tot uiterlijk 1 september 2017. Een sponsor die de 1e t/m de 3e prijs wil verzorgen is zeer welkom. Geinteresseerde kunstenaars dienen hun beeldend werk (2D en/of 3D) eerst d.m.v. duidelijke foto’s digitaal voor te leggen aan de jongerenexpo-commissie t.a.v. Lis van der Geer en Kitty Taverne per e-mail: lisvandergeer@hotmail.com.

Reageer als eerste
Meer berichten