Logo deventerpost.nl


Offensief voor een schoner Deventer

DEVENTER - De gemeente start een offensief voor een schonere leefomgeving. Deventenaren zijn koploper in het scheiden van afval van herbruikbare grondstoffen. Dat is goed voor milieu, sociale werkgelegenheid en de portemonnee van inwoners. Keerzijde is dat een enkeling afval dumpt, mede daartegen komt er dit offensief. 

Deventer doet het uitstekend op het gebied van grondstoffenscheiding. Met slechts  94 kilo restafval per inwoner en 76% bronscheiding  behoren we landelijk tot de koplopers. Dit succes wil de gemeente vasthouden door een hoog serviceniveau te blijven bieden enerzijds en ongewenste neveneffecten offensief aan te pakken anderzijds. 

Extra inspanningen
Een enkeling blijft op een beperkt aantal locaties de regels ontduiken. Dat is onacceptabel. Met het offensief gaat de gemeente onder andere  intensief handhaven op plekken waar vaak afval wordt gedumpt en bijgeplaatst. Ook het voorkomen van klachten over het ophalen door Sallcon krijgt aandacht.

Betrokkenheid en handhaving
Het offensief bestaat verder uit verbetering van de voorzieningen, betere informatie en gedragsbeïnvloeding. De gemeente bekijkt of afvalbakken op de juiste plek staan en of de aanbiedregels voor afval duidelijker kunnen. Bewoners worden  meer betrokken bij hun leefomgeving. 

Bestrijden bijeffecten nodig
Wethouder Frits Rorink: "Deventer is een schone stad en moet dat blijven zodat je hier met plezier woont, werkt en recreëert. Dat vinden we allemaal en vrijwel iedereen werkt daar ook aan mee. Helaas zien we op beperkte schaal negatieve bijeffecten. Dat we ook daar energie in steken is blijkbaar noodzakelijk." 
 

Reageer als eerste
Meer berichten