Logo deventerpost.nl


Samenwerking Present en Ieder1

DEVENTER - Walter Masman, manager Woonbedrijf Ieder1 en Frits Schutte, bestuurslid Present Deventer, ondertekenden onlangs een samenwerkingsconvenant. Met deze ondertekening bevestigt Ieder1, die reeds vanaf de start van Present in Deventer in 2006 betrokken is als samenwerkingspartner, de waarde die ze hechten aan het samen optrekken met Present.

Dat sluit ook naadloos aan bij het zorgen voor kwetsbare groepen en individuen, in samenwerking met zorg- en dienstverleners, waar Ieder1 zich voor inzet. Jaarlijks kunnen diverse huurders van Ieder1 rekenen op de inzet van een vrijwilligersgroep via Present, die hen ondersteunt bij praktische klussen. Zo wordt er bijvoorbeeld geholpen bij opruimen, het opknappen van een tuin, sauzen of schilderen of andere kleine klusjes. De mensen die hiervoor in aanmerking komen zijn vaak door omstandigheden (tijdelijk) niet in staat deze klussen zelf te klaren.

Ook is er onvoldoende sociaal netwerk om hen te helpen en is het niet mogelijk om externe hulp in te kopen. Juist dan is vrijwillige groepsinzet van grote waarde. Naast het feit dat de klus geklaard is, is er ook altijd ontmoeting. Misschien wel het grootste Presentje, voor zowel de hulpontvanger als de vrijwilligers. 

Met deze ondertekening, hebben alle corporaties in Deventer de samenwerking met Present formeel bevestigd en vastgelegd. Een belangrijke mijlpaal voor Present en een prachtig signaal naar de samenleving. 

Reageer als eerste
Meer berichten