Logo deventerpost.nl


Het project Match & Connect wordt in elk geval twee jaar uitgevoerd. Jongeren en maatjes die meedoen, zeggen toe dat zij een jaar met elkaar optrekken. (foto pr)
Het project Match & Connect wordt in elk geval twee jaar uitgevoerd. Jongeren en maatjes die meedoen, zeggen toe dat zij een jaar met elkaar optrekken. (foto pr) (Foto: Gerreke van den Bosch)

Meer steun voor jonge vluchtelingen

Deventer - Je bent jong en net gevlucht uit een land als Syrië, Somalië of Eritrea en moet nu je leven vorm gaan geven in een voor jouw onbekende stad. Voor tientallen jonge vluchtelingen en vluchtelinggezinnen in Deventer is dat de moeilijke realiteit.

Met het project 'Match & Connect' helpen Humanitas en Stichting Present deze jongeren een leven op te bouwen in de Koekstad langs de IJssel. Daarbij vragen Humanitas en Stichting Present Deventenaren om hulp.

Humanitas, Stichting Present en andere organisaties die contact hebben met deze jongeren en gezinnen, merken dat er voor hen weinig informele begeleiding is. Zij hebben vaak nog geen sociaal netwerk in Deventer, voelen zich daardoor alleen in hun nieuwe woonplaats en missen gezelschap, aanspraak.

De initiatiefnemers willen Deventenaren en jonge nieuwkomers aan elkaar voorstellen: 'Match', in de hoop dat er een band ontstaat: 'Connect'. Doel is dat inwoners van de stad en jonge nieuwkomers die meedoen elkaar ongeveer drie keer per maand ontmoeten, om vooral leuke dingen te doen. Het gaat erom dat Deventenaren deze doelgroep wegwijs maken in de stad, helpen Nederlanders beter te leren kennen en meer te begrijpen van de Nederlandse taal en cultuur. Ook hebben de jongeren en gezinnen op deze manier iemand waarmee ze kunnen praten, over wat ze meemaken in hun nieuwe 'thuis'.

Informatiebijeenkomst

Op 22 november is er een informatiebijeenkomst voor Deventenaren die geïnteresseerd zijn om mee te doen in de Latijnse School aan het Grote Kerkhof 6 en duurt van 19.30 tot 21 uur. Dan wordt de achtergrond, werkwijze, de samenwerking hierin met Vluchtelingenwerk en het belang van Match&Connect nader toegelicht. Ook Somajeh Ghaeminia, journaliste en voormalig jonge vluchteling en enkele jonge vluchtelingen komen aan het woord. Aanmelden is gewenst en via www.presentdeventer.nl/matchconnect of k.sieben@humanitas.nl.

Deelnemen aan Match & Connect is met name geschikt voor Deventenaren met een open houding die nieuwsgierig en initiatiefrijk zijn. Het gaat om jonge nieuwkomers van 12 tot 25 jaar. Voor de maatjes en maatjesgezinnen geldt geen leeftijdsgrens. Er is een training en doorlopend begeleiding vanuit de betrokken organisaties. Humanitas en Stichting Present zorgen voor een zorgvuldige match tussen jonge nieuwkomers en de maatjes en maatjesgezinnen. Jongeren en maatjes die meedoen, zeggen toe dat zij een jaar met elkaar optrekken.

www.presentdeventer.nl/matchconnect

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox