Logo deventerpost.nl


Lezing 'Opgravingen langs het mooiste IJsselfront van Nederland'

Deventer - Op donderdag 16 november organiseren Deventer Verhaal en Archeologie Deventer een lezing over archeologische onderzoeken langs de historische Deventer IJsseloever. De lezing bestaat uit twee delen. In het eerste deel van de avond zal Emile Mittendorff ingaan op de resultaten van een opgraving uit 1983 aan de IJsselstraat, die afgelopen jaar pas is gerapporteerd. In het tweede deel presenteert Marieke van der Wal de eerste resultaten van de opgraving in het kader van de nieuwbouw van filmhuis en theater De Viking. De lezing is gratis toegankelijk en vindt plaats om 20.00 uur in het Stadhuis van Deventer.

Middeleeuwse kadewerken
In 1983 voerde de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek een opgraving uit aan de IJsselstraat, vanwege de hier geplande nieuwbouw. Er werd tot een diepte van ruim 6 m gegraven in wat de middeleeuwse IJsseloever bleek te zijn. Hierbij werden verschillende houten kadewerken gevonden uit de 10de tot de 12de eeuw. Dit interessante onderzoek werd echter nooit volledig uitgewerkt. In opdracht van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten is dit in 2017 alsnog gebeurd. In deze lezing zal nu dan ook gedetailleerd de ontwikkeling van het middeleeuwse IJsselfront worden gepresenteerd.

Opgraving De Viking
Omdat deze locatie een rijksmonument is, mag er alleen gebouwd worden wanneer rekening wordt gehouden met de onderliggende archeologische resten. Bij de nieuwbouw van de Viking is daarom gekozen voor een archeologievriendelijke fundering. Omdat hierbij alleen de bovenste lagen zijn opgegraven, dateren de meeste resten na 1400. Opvallend is de vondst van een tufstenen huis dat mogelijk tot de 12de of 13de eeuw teruggaat.

In de 13de of vroege 14de eeuw kwam achterop het perceel de binnenste stadsmuur tot stand. Het gebied tussen Noordenbergstraat en stadsmuur werd van twee zijden volgebouwd met huizen. Op de achtererven vonden ambachtelijke activiteiten plaats waaronder het brouwen van bier.

Boekpresentatie Tussen wal en schip
Na afloop van de lezing wordt ook het boekje Tussen wal en schip over de opgravingen van de ROB gepresenteerd. Dit boekje is geschreven door Emile Mittendorff (Archeologie Deventer) in opdracht van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten en uitgegeven door SPA-uitgevers. Op de avond zelf is het verkrijgbaar voor een introductieprijs van € 7,50 (normale prijs € 9,95)

Lezingenreeks
De lezing is de derde in de historische lezingenreeks van tien lezingen in het seizoen 2017-2018. De geschiedenis van Deventer staat hierin centraal. Vaak wordt aangehaakt op een actueel thema, bijvoorbeeld een recente archeologische opgraving, een nieuw verworven aanwinst voor de erfgoedcollectie of een actuele tentoonstelling waarin de geschiedenis van Deventer centraal staat.

Programma
Geinteresseerden zijn donderdag 16 november welkom in het Stadhuis aan het Grote Kerkhof 1 te Deventer. De lezing begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur, inloop en koffie vanaf 19.45 uur. Toegang is gratis.

Meer berichten

Shopbox