Logo deventerpost.nl


Foto: Rolf Homburg

Zelf klimaatverandering te lijf gaan

Deventer - Bij de huidige klimaatverandering kun je je machteloos voelen omdat de aanpak hiervan ingewikkeld lijkt, veel deskundigheid vereist en kosten met zich mee brengt. Maar hoe zit het nu precies? Tijdens het komend Humanistisch Café vertelt Rolf Homburg vanuit zijn eigen ervaring en deskundigheid hoe een doordachte aanpak goed realiseerbaar is.

Gedurende zijn werkzame leven is Homburg altijd sterk betrokken geweest bij optimalisering van technische processen. Door de enorme toename van broeikasgassen in de laatste 50-100 jaar, voelde hij hoe het water niet alleen hem, maar de hele planeet tot aan de lippen stijgt als gevolg van deze klimaatverslechtering. Wereldwijd ontstaat wateroverlast door onvoorspelbare, grote hoeveelheden regenval, terwijl andere delen van de wereld door grote droogte getroffen worden. De hoogste tijd is aangebroken voor overheden en inwoners om alternatieven te implementeren. Hoe kun je daarmee beginnen?

Om de discussie niet alleen theoretisch te maken, spreekt hij over goed uitvoerbare mogelijkheden aan de hand van zijn onlangs gerealiseerde eigen werkwijze. Hij ontleedt de verschillende onderdelen en zal aan de hand hiervan de nodige uitvoerbare mogelijkheden, werkwijzen en tips bespreken. Gevolgd door de discussie.

Iedereen is van harte welkom, ook niet HV-leden.

Datum 17 december 2017

Tijd 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur

Locatie !!! alleen deze maand andere locatie:

Mr HF de Boerlaan 153, 7411 AH Deventer.

Parkeerplaatsen in de directe omgeving beschikbaar.

Meer berichten

Shopbox