Logo deventerpost.nl

Drie keer God in het Penninckshuis

Deventer - Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis houdt deze winter weer drie bijeenkomsten rondom God.

Er bestaat nog steeds een traditioneel beeld van God, maar binnen de vrijzinnige geloofsgemeenschappen herkent men zich hier niet (meer) in. Het traditionele godsbeeld is aan het verschuiven, maar wat is er voor in de plaats gekomen? Deze vraag staat centraal in de bijeenkomsten. Op 18 januari is het onderwerp God en seksualiteit, op 1 februari God en geweld en op 15 februari gaat het over God en het atheïsme. De bijeenkomsten zijn van 10-11.45 uur in de Witteveenkamer, bereikbaar via de achteringang van het Penninckshuis, poort Spijkerboorsteeg. Iedereen is welkom mee te denken en te praten over God. De ochtenden zijn los van elkaar te volgen. Voor koffie/thee wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Meer berichten

Shopbox