Foto: Gerreke van den Bosch

Hoogwater in de IJssel

Deventer - De afgelopen anderhalve week is het peil van de IJssel sterk gestegen. De Verlaagde Wellekade en het Worpplantsoen staan onder een laag water.

Inmiddels daalt het peil van de Rijn ter hoogte van Keulen. Dit houdt in dat het waterpeil bij Deventer nog een paar dagen stijgt tot een niveau van ongeveer + NAP 5,80 tot 5,90 meter, waarna het water langzaam gaat dalen.

Welle blijft open
De Welle krijgt last van wateroverslag bij een stand van 6,30 meter. Die waterstand wordt bij deze hoogwatergolf niet gehaald, dus de Welle blijft open.

De IJssel wordt beïnvloed door andere rivieren, zoals de Rijn. Zodra de sneeuw in de Alpen smelt, stijgt het waterpeil in de Rijn en dus ook in de IJssel. Dit kan gevolgen hebben voor het verkeer en de mensen die dicht bij de IJssel wonen, bijvoorbeeld door wegafsluitingen.

De Wellekade (het muurtje) heeft een hoogte van 6,30 meter boven het NAP (Normaal Amsterdams Peil). Er zijn verschillende waterstanden die gevolgen kunnen hebben voor het verkeer.

Bij een waterhoogte van:

4,50 meter is het Wellepad en het fiets-voetpad Pothoofd afgesloten;
6,10 meter is de Bolwerksweg en de Twelloseweg afgesloten en is het fiets-voetveer niet meer bereikbaar;
6,10 meter kan door golfoploop water over de muur langs de Welle komen;
6,30 meter loopt de Welle onder en is verkeer over de Welle niet meer mogelijk.

Meer berichten