Foto: Stephanie Vreenegoor

Spek de kas van basisschool ICB Wereldwijzer

Deventer - Met de leus "bij gebrek aan ander groen, moeten we het zelf maar doen", stonden vrijdagmiddag zo’n 15 kinderen van basisschool WereldWijzer bij de Jumbo op de Flora, in een poging om hun schoolpleinkas te spekken. Met bomen en struiken probeerden de kinderen de aandacht te trekken van de bezoekers en hen te verleiden hun stem op Wereldwijzer te laten vallen. Met succes! Veel bezoekers van de Jumbo gunden deze actievoerende kinderen een kaartje, waarmee gestemd kon worden op hun school.

De aanleiding voor deze ludieke actie, is de aanleg van een nieuw te realiseren schoolplein. WereldWijzer doet mee met een prijsvraag van de provincie, waarin gezocht wordt naar het groenste, nog te realiseren, schoolplein van Overijssel. Al enkele maanden worden kinderen en ouders betrokken bij de plannen om het schoolplein aan te pakken en meer groen op het plein te krijgen. Met deze actie hopen de kinderen nog meer geld te krijgen in hun kas, helpt u mee?

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden