Jongeren centraal in de Week van het Geld

Deventer - De Sallandse Dialoog voor financiële redzaamheid onderneemt met haar partners diverse activiteiten tijdens de Week van het Geld. Met het Etty Hillesum Lyceum is begonnen zowel ouders als leerlingen te betrekken en wordt samengewerkt aan lesprogramma's.

Op 15 maart wordt voor jeugdzorg en jeugdwelzijn een bijeenkomst georganiseerd om het nieuwe gemeentelijke 'Convenant 18- / 18+' concreet in te vullen met financiële thema's.

Het doel van de bijeenkomst is om met elkaar nieuwe afspraken te maken om de financiële educatie en hulpverlening voor deze jongeren te versterken. We gaan in gesprek over casussen, knelpunten en succesverhalen. Ook komen er ervarings-deskundigen aan het woord en wordt er een toelichting gegeven op het nieuwe Geldfit spreekuur.

De bijeenkomst wordt gehouden in Villa Voorstad in Deventer van 16.00 uur tot 17.30 uur. Aanmelden kan bij de Sallandse Dialoog info@sallandsedialoog.nl. De Week van het Geld wordt jaarlijks door een groot aantal landelijke organisaties gehouden en wordt in de regio georganiseerd door de Sallandse Dialoog. Dit is een open, energiek en dynamisch netwerk van bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties in de regio Salland. In task forces wordt gewerkt aan de verbetering van financiële redzaamheid en de schuldhulpverlening.

www.sallandsedialoog.nl

Meer berichten