Wie mee wil wandelen op donderdagochtend van 10.00 -11.30 uur is van harte welkom! Voor de groepen op maandag en dinsdag is een intake via Zorggroep Solis nodig.
Wie mee wil wandelen op donderdagochtend van 10.00 -11.30 uur is van harte welkom! Voor de groepen op maandag en dinsdag is een intake via Zorggroep Solis nodig. (Foto: Gerreke van den Bosch)

Samen wandelen door de bossen

Deventer - Heerlijk de bossen rondom Deventer in met ouderen die niet meer alleen de natuur in kunnen of willen wandelen, maar het wel fijn vinden om dit met een groep en met begeleiding te doen. Donderdag 5 april was de start van het wandelseizoen onder het motto 'In Beweging'!

IJssellandschap en Solis hebben de handen in een geslagen en enkele jaren geleden diverse wandelgroepen opgezet voor ouderen. Zo is er een groep die in voor- en najaar 10 weken wandelt bij de IJssellandschap landgoederen zoals Nieuw Rande, De Haere en de Kranenkamp. Deze groep bestaat uit mensen die zelfstandig thuis wonen of in een verzorgingshuis of aanleunwoning.

Iedereen is welkom, zo krijg je een mooie diverse groep. Er gaat altijd een verhalenverteller mee, een wandeltrainer die oefeningen doet en er zijn begeleiders voor een praatje en als het nodig is een arm. Zonder de inzet van onze enthousiaste vrijwilligers zijn deze wandelingen niet mogelijk. Solis zet een bus in, dus als mensen niet zelfstandig kunnen komen en is er nog plek, dan kunnen ze meerijden naar en van de bestemming. Wie mee wil wandelen kan contact opnemen met éénn van de organisaties (Jantina Oplaat/Solis of Jet Nieboer/IJssellandschap).

Ook start het 26-weekse leefstijlprogramma DOET voor mensen met geheugenbeperking. De deelnemers, die allemaal nog zelfstandig thuis wonen gaan 1 x in de week naar een sportvereniging (SV Helios en sportpark Borgele) en 1 x in de week wandelen in het bos. Gezien de doelgroep gaat bij deze groep tevens een fysiotherapeut mee. Jet Nieboer, coördinator IJssellandschap vertelt: ,,De reacties van de wandelaars zijn hartverwarmend. Deelnemers genieten met volle teugen en zeker zo na de lange winter is iedereen blij elkaar te ontmoeten en de ochtend samen te wandelen. Je ziet ook echt verbetering bij een aantal deelnemers. Mensen voelen zich na een paar wandelingen zekerder, soms wordt de rollator of de stok 'vergeten' en is er de eerste keer nog wel eens wat gesteun of gehijg wat betreft de af te leggen afstand, na een aantal keren merk je dat de conditie daar waar mogelijk echt verbetert."

De groepen zijn een succes en de beperking zit 'm helaas in de logistiek. ,,Het vervoer en de begeleiding. Maar natuurlijk breiden we de groepen zo veel mogelijk uit. Daarom…mocht u dit initiatief een warm hart toe dragen en een oplossing weten voor de vervoersuitdaging of uitbreiding in financiële mogelijkheden om zo een professionaliseringsslag te maken dan houden we ons van harte aanbevolen."

Meer berichten