Waterschappen in heel Nederland treffen voorbereidingen om snel in te kunnen grijpen als de droogte aanhoudt.
Waterschappen in heel Nederland treffen voorbereidingen om snel in te kunnen grijpen als de droogte aanhoudt.

Droogte houdt aan: waterschap alert

Deventer - Ondanks de droogte kent het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta nu nog geen grote problemen. Het is momenteel erg droog in ons gebied. De weersverwachting laat boven-dien zien dat de droogteperiode nog een tijd aanhoudt. Het waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten en treft wanneer nodig passende maatregelen.


Wat kan er gebeuren?
De wateraanvoer probeert het Waterschap zo goed mogelijk te regelen. De waterpeilen kunnen hier en daar zakken en sloten kunnen droogvallen. De wind is ook van invloed op de waterpeilen. Door te maaien houdt men het watersysteem op orde en laat men water in vanuit het IJsselmeer.

Beregenen: eerst melden
De extreme droogte maakt dat het Waterschap nauwgezet toeziet of de geldende beregeningsregeling wordt nageleefd: "Er mag na een melding aan het waterschap worden beregend uit oppervlaktewater, zolang de eerste benedenstroomse stuw nog water afvoert en het water waaruit wordt beregend. Hierop wordt gecontroleerd door de handhavers." Op de site van WDODelta, www.wdodelta.nl staat een speciale pagina over droogte. Daar kan men de beregeningregeling en de kaart vinden, waar niet beregend mag worden. Hierop wordt gecontroleerd door de handhavers.

Waterkwaliteit
Door de droogte en warmte kan ook blauwalg en botulisme voorkomen. Ook vissterfte door zuurstofgebrek komt dan vaker voor. Door de hoge temperaturen bevat het water namelijk minder zuurstof. De overmatige algengroei versterkt dat nog. Als u dode watervogels en vissen aantreft is het raadzaam om dit te melden bij het waterschap.
Daarnaast is het belangrijk om alleen in officieel door het waterschap gecontroleerd natuurwater te zwemmen. De officiële natuurwaterzwemlocaties en de kwaliteit zijn te vinden op www.zwemwater.nl of via de zwemwater app.

Meer berichten