Logo deventerpost.nl


Foto: Bram Wassink

Coalitieakkoord: Met lef en liefde voor Deventer

Deventer - Met lef en liefde voor Deventer. Met deze titel presenteerde de nieuwe coalitie van Deventer op 6 juli het coalitieakkoord. De focus ligt deze raadsperiode op economie, duurzaamheid, sociaal, cultuur en verbinding met de samenleving. De coalitie van Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA vormt een college met 5 wethouders.

De coalitiepartijen zien in economische ontwikkeling een voorwaarde voor een sterk Deventer. Daarom wordt de komende jaren geïnvesteerd om de economische potenties te benutten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van A1 Bedrijvenpark, innovatieve startups op S/Park en de ontwikkeling van de binnenhaven. Duurzaamheid en circulaire economie ziet de coalitie als een aanjager voor de lokale economie. Speciale aandacht is er ook voor een goed ondernemersklimaat, de binnenstad en een vitaal platteland. 

Duurzaam Deventer
De coalitie is ambitieus als het gaat om duurzaamheid. Denk hierbij aan de energietransitie, circulaire economie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en milieu. De veranderingen gaan iedereen raken en daarom kiest de coalitie voor een buurt- en wijkgerichte aanpak en gaat in gesprek met de samenleving over het opwekken van energie. Op voorhand worden windenergie of andere duurzame vormen van het opwekken van energie niet uitgesloten. 

Oog voor elkaar
Het sociaal domein is volop in beweging en raakt steeds meer verweven met andere domeinen. De coalitie heeft speciale aandacht voor het begeleiden naar werk, schuldhulpverlening en armoedebeleid, jeugd en onderwijs, sport, preventie en zorg op maat. Zorg wordt zoveel mogelijk dicht bij huis in de wijken georganiseerd en er is oog voor het veilig samenleven in de wijken.

Levendig Deventer
Deventer straalt geschiedenis en ademt cultuur uit. De coalitie vindt dat kunst en cultuur ons leven verrijken en onze betrokkenheid bij de samenleving vergroten. Daarnaast hebben zij ook een economische waarde. De waarde van kunst en cultuur vereist een ambitieuze en passende cultuurvisie die wij opstellen samen met cultuurmakers. Eén van de zaken die de coalitie wil oppakken is de vernieuwing van het Burgerweeshuis.  

Samenwerken en samen leven
De laatste jaren zijn uitstekende lokale initiatieven van de grond gekomen die niet in het gemeentehuis zijn bedacht of ontwikkeld, maar door groepen enthousiaste inwoners en vrijwilligers. De coalitie wil dit aanmoedigen en onze inwoners uitdagen. Ook wordt ingezet op het verminderen van regels en het versterken van de dienstverlening, bijvoorbeeld bij meldingen openbare ruimte. 

Installatie
Namens de coalitie worden Liesbeth Grijsen (GemeenteBelang), Jan Jaap Kolkman (PvdA), Carlo Verhaar (GroenLinks), Thomas Walder (D66) en Frits Rorink (CDA) wethouder. De installatie met aansluitend een debat over het akkoord is op woensdagavond 11 juli.

Meer berichten

Shopbox