Foto: Menno Oosting

Verbod op onttrekken water in het aanvoergebied 'Ankersmit' (Overijssels Kanaal)

Devcnter - Vanwege de lage waterstanden door de aanhoudende droogte stelt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) met ingang van zaterdag 28 juli vanaf 12.00 uur een verbod in op het onttrekken van oppervlaktewater in het aanvoergebied 'Ankersmit' (Overijssels Kanaal). 

Dit betekent dat hier geen water uit sloten, weteringen en kanalen mag worden gebruikt voor het beregenen van gras en  mais. 

Doel van het verbod is om verdere daling van het waterpeil te voorkomen en zo lang mogelijk voldoende voorraad te houden voor de warme en droge periode die nog voortduurt. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd en is niet van toepassing op drinkwater voor vee of het blussen van branden. 

Door de lage waterstanden kan er schade optreden aan oevers en kaden. Daarnaast is er kans op verslechtering van de waterkwaliteit. Door de hoge buitentemperatuur warmt ook het water op. Hierdoor bevat het minder zuurstof en kan er bijvoorbeeld vissterfte optreden. Handhavers van het waterschap zien toe op het verbod. 

Huidige situatie
Door de extreem lange droge en warme periode zijn ook in het aanvoergebied 'Ankersmit' de grondwaterstanden ver gedaald. Het door het gemaal Ankersmit in Deventer aangevoerde water voorziet via het Overijssels Kanaal een groot deel van Salland van oppervlaktewater. 

Voor de scheepvaart en woonboten in Deventer en de stabiliteit van de waterkeringen van het Overijssels kanaal is het essentieel om hier het waterpeil in stand te houden. Het gemaal Ankersmit draait op volle toeren maar de watervraag in het gebied is groter dan het aanbod. Reden voor het onttrekkingsverbod.

Zodra de omstandigheden het toelaten, wordt het verbod ingetrokken. Dit maakt het waterschap bekend via www.wdodelta.nl, de media en www.officielebekendmakingen.nl. 

Voor vragen over het onttrekken van oppervlaktewater kunt u contact opnemen met het tijdelijke telefoonnummer 085-7733389. Kijk voor de actuele informatie over droogte op de website: https://www.wdodelta.nl/droogte/ 
 

Meer berichten