Lezingencyclus: De stichters van de moderne natiestaten

Deventer - In de maanden september 2018 t/m februari 2019 vindt voor de derde keer de cyclus 'Geschiedenis in het Antiquariaat' plaats bij Antiquariaat Das Gute Ist Immer Da!, deze keer met als verbindend onderwerp: de Stichters van de Moderne natiestaten.

Lang voordat de landen die wij kennen als Frankrijk, Duitsland, Spanje, Engeland, Italië en Nederland centraal geregeerde landen werden, hadden ze al wél die namen. Maar van een centrale regering was pas sprake nadat in elk van die landen één speciale figuur erin slaagde de machtige edelen, die zich vaak volstrekt onafhankelijk opstelden t.a.v. hun koning, van hun macht te beroven en ondergeschikt te maken aan één vorst. Ambtenaren kregen de taken die de adel voordien had uitgeoefend, zoals belasting innen en recht spreken. Die ambtenaren ressorteerden onder de koning, de edelen werden zoet gehouden met onbelangrijke baantjes aan het hof. Dit proces werd in gang gezet en uitgevoerd door drie koningen en drie staatslieden.

In Frankrijk heersten graven en hertogen die soms rijker waren dan de Franse koning en zich niet veel aantrokken van de wensen van hun vorst, tot koning Frans I al die machtige edelen een voor een aan zich onderwierp. Hij introduceerde het humanisme en de moderne wetenschap in zijn land en liet veel schitterende kastelen en belangrijke wetenschappelijke instituten na. Gerben Hellinga vertelt hierover op maandag 8 oktober.

Op het Pyreneese schiereiland bevonden zich vijf koninkrijkjes, tot Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië met elkaar trouwden en hun koninkrijken samenvoegden tot en zo van Spanje een sterk land maakten dat het gehele schiereiland behalve Portugal besloeg. Nadat de moslims verdreven waren bouwden Ferdinand en Isabella hun land om tot een moderne natie. De functies van de hoge edelen werden overgenomen door een ambtenarenapparaat, de 'letrados' die daar dezelfde functie hadden als de 'justices of the peace in Engeland. Hierover gaat de lezing van Jielis van Baalen op 12 november.

Na deze drie lezingen over koningen als statenstichters volgen drie lezingen over staatslieden.
Duitsland was lange tijd een verzameling van koningen, hertogen, graven, baronnen, roverhoofd-mannen en vrije steden, meer dan tweehonderd in totaal. In 1871 werd Graaf Otto von Bismark in 1871 de rijkskanselier. Hij organiseerde het Duitse keizerrijk en vanaf toen werd Duitsland de facto één land, zoals Paul van Agten zal vertellen op maandag 10 december.
Italië was een verzameling stadstaatjes tot de generaal en politicus Giuseppe Garibaldi het Apennijnse schiereiland verenigde tot één land. Hoe Garibaldi erin slaagde van Italië één land te maken wordt verteld door Jan Willem Arends, op maandag 14 januari.

En Johan van Oldenbarneld stond as raadspensionaris van de verzamelde vertegenwoordigers van de 'Zeven Verenigde Provinciën' (die nog geheel niet 'verenigd' waren behalve inde strijd tegen Spanje) aan de wieg van het moderne staatssysteem van Nederland, door ingrijpende veranderingen aan te brengen in het regeringssysteem. Hierover zal Luc Panhuysen vertellen op maandag 11 februari.

Opgave graag tel. 0570-644625, of via de mail ; praastinkwessels@gmail.com. Kosten 10 euro p.p., inclusief een kopje koffie/thee en een glaasje wijn/fris. Men dient de kaarten van te voren af te halen, ook is er de mogelijkheid meerdere avonden te boeken. De winkel is geopend van di t/m zaterdag van 12.00-17.00 uur.

Meer berichten