Sing In bij het Leger des Heils

Deventer - Op zondag 14 oktober, vanaf 19.00 uur, is iedereen die van zingen houdt welkom bij het Leger des Heils, voor een Sing In. Onder begeleiding van een enthousiaste band worden bekende en minder bekende liederen gezongen uit de Opwekkingsbundel en uit de bundel van het Leger des Heils. De muzikale avond duurt tot ongeveer 20.30 uur.
Het korps (kerkelijke gemeente) van het Leger des Heils in Deventer is gevestigd aan de Rijkmanstraat 26 (een zijstraat van de Brink). Welkom!

Meer berichten