Humanistisch café: wat is er aan de hand op het platteland?

Deventer - Terwijl we al jaren horen dat het slecht gaat met het platteland en woorden als leegloop en krimp ons om de oren vliegen, blijken in korte tijd ruim 1200 mensen serieuze belangstelling te hebben om er te wonen. En dan vooral buiten de randstad. Sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op voormalige boerenerven lijkt velen dus aantrekkelijk, maar er worden nog weinig projecten gerealiseerd. Wat is er aan de hand op het platteland?

In een notendop hebben we hier het onderwerp geschetst waarover Pieter Parmentier op zondagmiddag 9 december zijn inleiding houdt en met u van gedachten wil wisselen. Hij is sterk betrokken bij de Proeftuin erfdelen Salland.

Om op regionale schaal een model te ontwikkelen waarmee realisering van nieuwe wooninitiatieven op het platteland gefaciliteerd kunnen worden, is de Proeftuin Erfdelen Salland gestart. Daarin wordt dit jaar samen met overheden, banken, rentmeesters, woningcorporaties & wetenschappers onderzoek gedaan naar de verschillende aspecten als financiering, duurzaam bouwen, beleid en bereidheid tot medewerking, juridische insteek, beschikbaarheid van en behoefte aan erven enz.

Humanistisch café

Locatie: Vrijmetselaarsloge, Rijkmansstraat 10, Deventer.
aanvang 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.

Toegang vrij, voor leden en niet-leden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden