Grootschalige pilot met prioriteit voor verkeersdeelnemers van start

Deventer - Een ambulance of brandweer proactief groen geven. Vrachtwagens met gevaarlijke stoffen zo min mogelijk laten stoppen. En zo de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren. De techniek die dit mogelijk maakt, is al ontwikkeld binnen het landelijk samenwerkingsverband Talking Traffic. Tijd om het nu ook in de praktijk te beproeven. Op een locatie die vooroploopt in innovatieve systemen voor verkeersafwikkeling: Deventer, in de Cleantech Regio. De eerste pilot is gestart en er wordt volop getest.

In Deventer, maar ook in Apeldoorn en Zutphen, worden intelligente verkeerslichten (ivri's) geplaatst, 62 in totaal. Ze maken onderdeel uit van een landelijke uitrol van ivri's in het kader van Talking Traffic: de komende jaren worden alle verkeerslichten in ons land vervangen door de slimme variant. Deze ivri's zenden niet alleen data uit naar voertuigen en fietsers, maar zijn ook in staat om data te ontvangen en daarop de verkeersregeling aan te passen. Intelligente verkeersregelinstallaties weten dus niet alleen dat er verkeer aankomt, maar 'zien' ook om welk type verkeer het gaat, met welke bestemming, welke hoeveelheid en welk tijdstip. Ze zijn daarmee in staat om op de actuele situatie in te spelen. 

Ruim veertig voertuigen
De ivri's in Deventer zijn te vinden op diverse locaties: Amstellaan, Deventerpoort, Hanzetrace, Zutphenseweg en Noorwegenstraat. Er wordt de hele dag getest. Ruim veertig voertuigen doen eraan mee: ov-bussen van Keolis Nederland en Arriva, brandweerauto's van Veiligheidsregio IJsselland, ambulances, politie en vrachtwagens van transportbedrijf Vos Deventer. Deze voertuigen hebben een mobiel apparaat dat op een dusdanige manier in de voertuigen is geplaatst, dat chauffeurs niet worden afgeleid. Alles gebeurt automatisch. In deze pilot wordt gefocust op de hulpdiensten (brandweer, politie en hulpdiensten), ov (bussen) en de logistieke sector. Het testen met bijvoorbeeld ook voetgangers en fietsers is weer een volgende stap.
Wie prioriteit krijgt en op welk momenten, is afhankelijk van het soort voertuig, de locatie, het traject en het beleid van de betreffende gemeente/wegbeheerder. Bij het soort voertuig gaat het bijvoorbeeld om nood- en hulpvoertuigen, openbaar vervoer, zwaar vrachtverkeer, een peloton voertuigen of een groep fietsers. De prioriteitkeuze kan bijvoorbeeld zijn dat bij gebruik van zwaailicht en sirene een nood- en hulpvoertuig altijd groen krijgt. En bij zwaar vrachtverkeer kan de verkeersregelinstallatie iets langer op groen blijven, zodat die minder vaak hoeft af te remmen en op te trekken. Door verkeersstromen en individuele weggebruikers goed op elkaar af te stemmen, worden reistijden korter en verbeteren doorstroming, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. Door een verlaging van emissies en minder onnodig stoppen en optrekken vermindert de druk op steden en wordt overlast van vrachtverkeer in drukke stadscentra beperkt.

Doel van de pilot
De pilot loopt tot eind januari, in samenwerking met diverse andere partijen. Doel van de pilot is te ontdekken of het samenspel van alle benodigde techniek en de onderlinge gegevensuitwisseling werkt. En of het daarmee inderdaad lukt om bepaalde voertuigen voorrang te geven op andere. De pilot in Deventer is de eerste van een serie pilots verspreid over ons land. Na het testen, de evaluatie en eventuele bijsturing kan de prioritering in heel Nederland doorgevoerd worden.

Meer berichten