Financiële toekomst Deventer Schouwburg

Deventer - De Deventer Schouwburg, het Podium van de Stad, heeft haar meerjarenvisie en daarbij behorende begroting gepresenteerd aan het College van B&W. Sinds 2016 is de Raad van Commissarissen van de NV Deventer Schouwburg in gesprek met haar aandeelhouder, de Gemeente Deventer, over het meerjarig perspectief van de Deventer Schouwburg.

Dit voorjaar diende de Schouwburg haar definitieve meerjarenbegroting in en heeft deze op advies van de Gemeente Deventer ook laten analyseren en valideren door het onafhankelijk adviesbureau Finance Ideas Finance Ideas concludeert in haar onderzoek dat cijfers zoals gepresenteerd door de Deventer Schouwburg valide zijn. Tevens heeft het bureau een benchmark gedaan onder theaters met eenzelfde grootte in steden met een zelfde inwonersaantal. Daaruit kwam naar voren dat de Deventer Schouwburg bovengemiddeld presteert en substantieel  minder gemeentelijke subsidie krijgt dan de vergelijkbare theaters.

Wanneer de Deventer Schouwburg de komende jaren wil blijven waarmaken wat zij nu doet moet er een aanpassing komen van het huidige subsidiebedrag van €1.600.000,-. Dit bedrag loopt op van + € 279.000,- in 2019 naar + € 463.090,- in 2022. De noodzaak van deze verhoging is voornamelijk te vinden in de hogere investeringslasten en het wegvallen van twee grote  fondsen. Zelfs met deze extra subsidie blijft de Deventer Schouwburg onder het gemiddelde subsidiebedrag voor schouwburgen in steden van 100.000+ inwoners in Nederland. Aangezien de Deventer Schouwburg al vroeg in 2019 haar verplichtingen voor het seizoen 2019-2020 aangaat, heeft zij een overbruggingsbegroting voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2020 ingediend bij de Gemeente Deventer.

,Afgelopen dinsdag heeft het College van B&W aangegeven minder garantiesubsidie voor deze overbruggingsperiode te gaan verlenen. Dit betekent dat wij om economische redenen, per 1 januari 2019, het Theatercafé en de dagkassa overdag moeten gaan sluiten en het dagpersoneel moeten ontslaan. Daarnaast is het budget voor nieuwe projecten in het kader van Podium van de Stad tot nul gereduceerd. Dit gaat ten koste van de functie van een stadsprogrammeur. Met het nemen van deze pijnlijke maatregelen neemt de Deventer Schouwburg haar verantwoordelijkheid om met minimale middelen haar programmataken voor de stad uit te blijven voeren en tevens te voldoen aan de bezuinigingsopdracht van de Gemeente Deventer. De  Gemeente Deventer gaat in het voorjaar van 2019 de nieuwe cultuurnota vaststellen. Daarin wordt de meerjarenbegroting van de NV Deventer Schouwburg ook meegenomen en afgewogen. De Deventer Schouwburg zet zich in om in de nieuwe cultuurnota haar huidige positie in het programma Podiumkunsten te consolideren", zo laat een woordvoerder van de schouwburg weten. 

Meer berichten