Vlnr Lifestyler Derk, Bootcamper Dimitri, Grace Brok, Bert Vennink en Lifestyler Marco. (foto Gerreke van den Bosch)
Vlnr Lifestyler Derk, Bootcamper Dimitri, Grace Brok, Bert Vennink en Lifestyler Marco. (foto Gerreke van den Bosch) (Foto: )

Andere rol voor sportvereniging Helios: 'Leren om er voor elkaar te zijn'

Deventer - Bij sportvereniging Helios in Colmschate Zuid waait een andere wind. Wanneer deze strak op het veld staat is het er guur, maar het klimaat van de club zélf is hartverwarmend. De blauwwitten maken een enorme ontwikkeling door en vervullen landelijk een voortrekkersrol.

Door Gerreke van den Bosch

Heliosvoorzitter Wilco Lobbert heeft per direct zijn voorzittersrol SV Helios neergelegd vanwege een nieuwe uitdagende baan. Bert Vennink en Richard Achtereekte nemen tijdelijk de voorzittersrol waar. Lobbert blijft nog wel begeleiding van de scheidsrechters doen. Het is slechts één van de onderdelen van de club die op allerlei manieren aan de weg timmert. Niet alleen op voetbaltechnisch gebied maar ook maatschappelijk.

Bestaansrecht
Lobbert zelf trad eerder in de voetsporen van Grace Brok die zes jaar de scepter zwaaide aan de Corrie Tendeloostraat 4. Daarna maakte zij de overstap van bestuurder naar bijbehorende stichting. Grace: ,,Samen met het bestuur hebben we met zicht op ons 100-jarig jubileum een visie neergezet die het bestaansrecht met nog eens een eeuw zou kunnen bestendigen. We zien dat er al een tijd een ontwikkeling gaande is: het zondagvoetbal krimpt en de zaterdagafdeling groeit. We merken ook dat veel jongeren afhaken door andere werkzaamheden en zien vergrijzing in de wijk toeslaan. Om de voortgang van Helios te waarborgen, kozen we voor een nieuwe insteek. Hierbij anticiperen wij op andere activiteiten met een link naar de wijk en haar bewoners."

Wijk voor elkaar
In het project 'Wijk voor elkaar' krijgt ons gebouw een andere functie: van alleen voetbalclubhuis wordt het een sportief buurthuis met toekomst. We zien dat sport steeds meer met twee voeten in het sociale domein treedt. Vanuit die visie hebben we met een projectgroep gekeken hoe wij het best ons vastgoed zouden kunnen inzetten om mee te gaan in deze ontwikkeling."
Binnen de muren van het gebouw en buiten op de velden kunnen leden, buurtbewoners, jeugd, ouders, werknemers en andere doelgroepen profiteren en genieten van een veelzijdig sport- en beweegaanbod. Het project versterkt de voorzieningen in Colmschate Zuid en regio. De aanpak is sterk vraaggericht en afgestemd op wensen van belangstellenden. Interactie tussen en met deelnemers wordt gestimuleerd.

Maatschappelijke tak
Grace: ,,Het was voor ons een bewuste keuze. Dat geldt ook voor de samenwerking met bedrijven op het aangrenzende bedrijvenpark. Ander gebruik van de accommodatie geeft meer verbinding met de omgeving én kans op voorbestaan." Volgens secretaris Bert heeft Grace een voortrekkersrol vervuld bij het ontwikkelen van de maatschappelijke tak van de club. ,,Op een bepaald moment hebben we er voor gekozen om een scheiding aan te brengen tussen voetbal en maatschappelijk. We werken op voetbalgebied hard om meer leden aan te trekken. Volgend jaar komt Harry Decheiver als trainer voor het eerste elftal. Marco Waslander is hier al actief met de jeugd en geeft trainingen aan ouderen met geheugenproblemen. We zijn elke dag open voor activiteiten. In de zomer is Avio, één van onze partners, hier actief met beachvolleybal. Komende zomer is voor de vierde keer het beachvolleybaltoernooi voor scholen en bedrijven en natuurlijk ook voor onze leden."

Lifestyle Change
De activiteiten bij 'Wijk voor elkaar' verbinden de gescheiden werelden van WMO, Participatiewet, Jeugdzorg, onderwijs en werk voor laagopgeleiden. Grace: ,,Wij werken hierin nauwlettend samen met verbindingscentrum de Fontein. De kracht van burgers staat voorop bij het ontwikkelen van activiteiten. Gezondheid, bewegen en onderlinge contacten leiden tot minder verwijzingen naar specialistische zorg en besparen kosten. De sociale wijkteams hebben een belangrijke rol door problemen vroeg te signaleren en oplossingen dichtbij huis te realiseren. Zo ontstaat er een aanpak die we 'Lifestyle Change' noemen. Een levensveranderende benadering van 12 maanden met een totale begeleiding van sport, bewegen en mentale kracht. Je kunt het zien als een individueel ontwikkelprogramma. Mensen komen hiervoor binnen via het sociaal wijkteam en de huisarts. Het is een 'pilot' waarbij de huisarts een afweging kan maken: bewegen of medicatie. Dit is een rol die ik nooit van tevoren had kunnen bedenken.". Volgens Grace gaat het ook vooral om te 'Leren er voor elkaar te zijn'. ,,Ik probeer de verschillende disciplines zoveel mogelijk met elkaar te combineren. Zo kunnen eenzame ouderen hier komen eten terwijl jonge leerlingen van de koksopleiding voor hen koken. Zo snijdt het mes aan twee kanten. De dankbaarheid van de ouderen geeft de kinderen ook motivatie om door te gaan."

Voetbalclub of buurthuis?
De opzet van Helios wordt landelijk vaak als voorbeeld gebruikt. ,,Toen we een jaar of zeven geleden begonnen vroegen leden vaak: zijn wij een voetbalvereniging of een buurthuis? Dankzij onze activiteiten kunnen we echter op sportgebied meer realiseren. Het was zeker een gewenningsproces, maar het brengt wel veel meer reuring. Onze accommodatie wordt meer en meer het middelpunt van de wijk", ziet Bert. ,,Misschien leiden al deze ontwikkelingen er wel toe dan wij in de toekomst meer betaalde krachten moeten inhuren. We hebben een verbouwing op het oog naar een energieneutraal gebouw. We hebben heel veel plannen en de nieuwe multifunctionele accommodatie moet onderdak bieden aan mensen van 0 tot 100 jaar. We worden daarin begeleid door Rabobank en NOC/NSF."

Meer berichten