Cursus bijenhouden in Deventer ? Eerst kennismaken!

Deventer - Heb je belangstelling voor bijen? En heb je daar altijd al eens wat meer over willen weten? Imkervereniging Deventer biedt je de mogelijkheid om kennis te maken met bijen en het bijenhouden. Aansluitend kun je dan een basiscursus imkeren volgen.

Het kennismaken gebeurt in twee informatieavonden. We kijken hoe een bijenvolk zich het jaar rond ontwikkelt en wat de rol van de imker daarin is. Je leert ook wat je allemaal moet weten om succesvol te kunnen imkeren. Hoeveel tijd zit er in de verzorging en wat kost het allemaal om te beginnen aan zo'n hobby? De theoretische kennismaking wordt afgesloten met een praktijkdeel op de bijenstal. Daar neemt elke deelnemer samen met een ervaren imker een kijkje in de bijenkast. 
Ben je zo door de bijen gegrepen dat je ook echt wilt leren imkeren dan kan dat ook in Deventer. Aansluitend aan de kennismaking volg je dan twaalf praktijklessen en vijf theorieavonden die opleiden tot het NBV- basisdiploma imkeren.
 
Plaats kennismakingsbijeenkomsten: NME centrum de Ulebelt Maatmansweg 3 
Data theorieavonden 2019:     maandag  11 en 18 maart van 19.30 uur tot 22.00 uur
Datum praktijkdagdeel 2019:        zaterdag 23 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur
Kosten, inclusief informatie materiaal:  €25,-  

Als je de kennismaking hebt doorlopen, kun je er eventueel voor kiezen de aansluitende basiscursus bijenhouden te volgen. Die start in 2019 op zondag 31 maart om 13.00. 

Onder begeleiding van een ervaren praktijkbegeleider ga je in de basiscursus meteen in je bijenvolk aan het werk.. Elke praktijkles wordt kort ingeleid en ondersteund met een praktijkopdracht die je in een werkboekje verder uitwerkt.

Aanvankelijk werk je met 'een maatje' samen in het bijenvolk. Dat volk groeit dusdanig, dat het in mei opgesplitst kan worden, zodat je beiden verder gaat met een nieuw kleiner volk. Dit "startende" volk moet je groot zien te krijgen, en daarbij leer je van alles wat je moet weten als beginnend imker. Bij de praktijklessen zijn onze praktijkbegeleiders aanwezig zodat je goede ondersteuning krijgt en je uiteindelijk met je eigen, sterke bijenvolk naar huis gaat.

De cursus start op zondag 31 maart 2019 om 13.00 met praktijklessen op de bijenstal. Daarna zijn in principe wekelijks, op zondag om 13.00 uur, de vervolglessen, tot de zomervakantie. Let op, door weersomstandigheden en onvoorspelbare volksontwikkeling, kan er een wijziging noodzakelijk zijn in de cursusdata. Enige flexibiliteit in je agenda en goed overleg met je "praktijk-maatje" is daarom zeker nodig!

De verdiepende theorielessen volgen na de zomer,  in september en oktober, met de afsluitend examen  in november.

Tijd en kosten
Twintig dagdelen van 2½ uur .
Kosten €195,- inclusief: theorieboek, praktijkwerkboek, bijenvolk en het 1e jaar lidmaatschap Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV).
Exclusief: eenvoudig imkergereedschap, bijenkast en overig kastmateriaal.

Opgeven
Opgeven voor kennismakingsbijeenkomsten (en eventueel basiscursus als vervolg) kan via contactformulier op onze site www.imkersdeventer.nl. 
Bel of mail voor meer informatie naar de bijenteeltleraar in Deventer: Frank Leenen 06 51 307 928/ frankleenen17@gmail.com.
Vermeld bij opgave: voornamen, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats (gegevens voor diploma), adres, mailadres en telefoonnummer.

Geef je eerst op voor de kennismakingsbijeenkomsten, daarvoor zijn maximaal twintig plaatsen beschikbaar. Ben je eenmaal een deelnemer aan de kennismaking, dan kun je daarna rustig overwegen wel/niet verder te gaan met de basiscursus. Daarvoor zijn opnieuw maximaal twintig plekken beschikbaar zodat in ieder geval alle kennismakers mee kunnen doen als zij daartoe besluiten..
 

Meer berichten