Foto:

Het Kunstcircuit met sluiting bedreigd

Deventer - Het Kunstcircuit dreigt om financiële redenen te moeten sluiten. Veel mensen zijn daar verontwaardigd over. Woordvoerder van de gemeente, Maarten-Jan Stuurman: ,,We willen dat ook andere aanbieders van cultuureducatie subsidie moeten kunnen krijgen."

Door Jannah Wijffels

Het Kunstcircuit, voorheen De Leeuwenkuil, wijzigde in 2017 haar naam; de docenten werden zelfstandig ondernemer en ze ging haar ruimtes verhuren aan culturele derden.

Charles Michels, docent tekenen en schilderen: ,,In het Kunstcircuit komen mensen niet alleen om zich te uiten, maar ook om te kijken en te luisteren naar wat anderen hebben gemaakt en gedaan. Zoiets mag niet verdwijnen! Cultuur is namelijk vooral iets van doen: muziek maken, dansen, tekenen, schilderen, theater, etc.." Faciliteiten waar men volop gebruik van maakt, zijn onder meer een danszaal met verende ondergrond, een studio met zwevende wanden (geluidsisolatie) en glasovens en keramiekovens inclusief goed luchtverversingssysteem. Michels: ,,Maar ook de laatste etspers zo ongeveer in de regio, ruimtes met piano's en een prachtig orgel…dat mag toch niet zo mee met de vuilnisman? Dit is niet alleen een enorme kapitaalvernietiging, maar ook een enorme verspilling van materialen, energie en creativiteit."

Maarten-Jan Stuurman: ,,Op het subsidiebudget bezuinigen we niet. We onderzoeken hoe we de huisvesting voor cultuureducatie het slimst kunnen regelen en wat dat betekent voor de lesruimtes bij Kunstcircuit aan de Keizerstraat. We begrijpen de onzekerheid bij docenten en hopen snel duidelijkheid te kunnen geven."

Gosse Hiemstra, directeur van het Kunstcircuit: ,,We hebben huurders en hun klanten opgeroepen gemeenteraadsleden te benaderen over de bezwaren tegen dit afbraakbeleid en hen te vragen dit te heroverwegen, omdat goede faciliteiten van levensbelang zijn voor het culturele leven in Deventer en voor het kunnen deelnemen aan lessen, uitvoeringen en andere culturele activiteiten."

Michels: ,,Mocht deze centrale plek wegvallen, dan kun je er gif op innemen dat er over 5 of 10 jaar weer behoefte ontstaat om al die versplinterde cultuuraanbieders ergens samen te laten werken, zodat ze elkaar kunnen inspireren." Ook de behoefte aan grotere projecten met meerdere kunstdisciplines zal blijven, volgens Michels, zoals in het verleden in de Leeuwenkuil plaatsvond. Voorstellingen door de dansleerlingen met live muziek door muziekleerlingen en met decors gemaakt door cursisten van de schildercursussen.

Over de financiën wil Michels dit nog kwijt: ,,Dat kost wat, ja, een wereldkampioenschap wielrennen vinden we ook belangrijk en dat mag ook wat kosten. De kosten voor een kunstencentrum zijn heel wat bescheidener: met het geld voor één kampioenschap kun je het Kunstcircuit 20 jaar langer open houden."

Meer berichten