Oriëntatie katholiek geloven

Twello - Op 25 april start in de HH. Franciscus en Claraparochie en de Emmaüsparochie een serie avonden onder de titel 'Ik geloof.... maar waarin eigenlijk?'

Deze avonden zijn bedoeld voor mensen die zich graag willen verdiepen of belangstelling hebben in het katholieke geloof. De serie, die op donderdagavonden in het voorjaar en najaar gehouden zal worden, komen diverse basisaspecten van het Katholiek geloven aan de orde zoals kennismaking (25 april), rondgang door de kerk en opbouw van de liturgie (16 mei), kerkelijk jaar (6 juni), Bijbel-Oude Testament (12 september), Bijbel-Nieuwe Testament (3 oktober), sacramenten (24 oktober) en diaconie (21 november). Alle leden van het pastoraal team van beide parochies hebben een aandeel in de serie. 

De serie wordt gehouden in 'De Klepel' bij de Martinuskerk in Twello, telkens van 20.00 tot 22.00 uur. Voor deelname wordt een bijdragen van € 25,-- gevraagd.

Voor informatie en opgave (voor 15 april): 
Ronald Dashorst, email r.dashorst@rkapeldoorn.nl, tel: 06-16912727
Wim Vroom, email vroom@franciscusenclara.com, tel: 0578-617806

Meer berichten