V.l.n.r. Manja Pach, Coen Bennink en Marijke van den Berg met de plaquette bij De Korenbloem. (foto Auke Pluim)
V.l.n.r. Manja Pach, Coen Bennink en Marijke van den Berg met de plaquette bij De Korenbloem. (foto Auke Pluim) (Foto: Auke Pluim)

Plaquette Palestinapioniers onthuld, restauratie op initiatief van buurt

Deventer - Op woensdag 22 mei wordt het gerestaureerde gedenkteken aangebracht dat sinds 1986 de zijgevel van voormalig koffiehuis De Korenbloem op de hoek van de Ankersteeg en Papenstraat siert. Mede- initiatiefneemster Manja Pach spreekt van een 'heronthulling'.

Door Leo Polhuys

De Korenbloem was in de jaren dertig van de vorige eeuw een ontmoetingsplek voor Palestinapioniers. Het waren jonge Joden, die naar het Brits mandaatgebied Palestina wilden emigreren om daar een nieuw leven op te bouwen. Ook werd er sjabbat gevierd. De jonge mannen kwamen bijeen in het geheelonthouderscafé onder de vlag van de Deventer Vereniging tot Vakopleiding van Palestinapioniers, opgericht in 1918.

Manja Pach: ,,Van de jongeren werd verwacht dat ze een vak kenden als ze emigreerden. Een aantal van de pioniers werkte bij boeren in de omgeving om daar het handwerk te leren. Na de Duitse inval in Nederland in 1940 werd het onmogelijk om bij elkaar te blijven komen.''

De Korenbloem was ook korte tijd verzamelplaats voor Joden die waren opgeroepen voor deportatie. In 1985 kwam een groepje buurtbewoners in actie om een plaquette te maken, ter nagedachtenis aan de pioniers. W. van der Meij uit het Noordenbergkwartier maakte het gedenkteken, dat in 1986 werd geplaatst.

Vorig jaar is onder de noemer van de buurtvereniging Noordenbergkwartier een projectgroepje gevormd, bestaande uit Manja Pach, Coen Bennink en Marijke van den Berg . Zij hebben zich hard gemaakt voor restauratie van de plaquette. Manja Pach: ,,Het gedenkteken was flink in verval geraakt en dringend aan een opknapbeurt toe. Voor de restauratie en verbetering van het informatiebord was vierduizend euro nodig. Dat geld is bij elkaar gebracht door een aantal partijen, zoals de buurtvereniging, gebouweigenaar Rentree, Wij Deventer en een aantal fondsen zoals Bolkesteinfonds en Stichting Erven Witteveen. Ook werd het project mogelijk gemaakt door giften van ondernemers en particulieren. De restauratie is uitgevoerd door Deventenaar Jan Malschaert en de schilder Carlos Agular.''

Voor Manja Pach, in de jaren negentig samen met haar man Frits Grimmelikhuizen initiatiefnemer van het Etty Hilllesum Centrum, was de restauratie van de plaquette aanleiding om weer eens wat dieper in de rijke Joodse geschiedenis van Deventer te duiken. ,,Van het oorspronkelijke pand De Korenbloem is, mede door een brand, niets meer over. Maar de plaquette houdt de herinnering levend. Het gedenkteken is ook opgenomen in de Joodse wandeling in Deventer.''

Op 22 mei onthult cultuurwethouder Carlo Verhaar om 15.30 uur de gerestaureerde plaquette. Voorafgaand aan de onthulling vindt in de Fermerie een korte bijeenkomst plaats.

Meer berichten