Bookcrossing zoekt afnemers

Deventer - Bookcrossing, het initiatief waarbij boeken gratis aan Deventernaren beschikbaar worden gesteld, zoekt nieuwe afnemers. De vrijwilligers hebben een overschot aan nog 'gangbare' literatuur/(streek)romans en thrillers, die op openbare plekken kunnen worden neergelegd. Buurthuizen, inloopcentra, (huis)artsen, winkels e.d. die hiervoor belangstelling hebben kunnen contact opnemen. Dit geldt ook voor eigenaren van zgn. ''Minibiebs'' (kleine buitenkastjes met boeken).
Meer info : hanedev@hotmail.com of Facebook ''Bookcrossing Deventer''.

Meer berichten