Gezondheidsdienst voor Dieren krijgt predicaat Koninklijk

Deventer - De Deventer onderneming Gezondheidsdienst voor Dieren bestond 1 mei 100 jaar en krijgt voor de grote betekenis in het vakgebied het predicaat Koninklijk.

Met ruim 400 medewerkers zet Gezondheidsdienst voor Dieren zich in voor de gezondheid van dieren. Het is een van de grootste veterinaire laboratoriums ter wereld.

De Gezondheidsdienst voor Dieren werkt voor land- en tuinbouworganisaties, dierhouders, dierenartspraktijken, overheden, universiteiten en andere kennisinstellingen, en het bedrijfsleven. De combinatie van diagnostiek en diergezondheidsexpertise maakt de Gezondheidsdienst voor Dieren uniek in Nederland en daarbuiten.

Jubileumfeest met de Koning
De Gezondheidsdienst voor Dieren vierde donderdag 16 mei het 100-jarig bestaan in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning. Tijdens dit bezoek was er aandacht voor het moderne veterinaire laboratorium en het doorgeven van kennis op internationaal niveau over diergezondheid, veterinaire diagnostiek en laboratoriumonderzoek.

Hofleverancier
De Koning kan het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen, die een zeer belangrijke plaats innemen in hun regio en daarnaast minimaal honderd jaar bestaan.

Overhandiging predicaat
Op vrijdag 17 mei wordt door burgemeester Ron Konig predicaat Koninklijk overhandigd tijdens de een jubileumbijeenkomst voor relaties.

Meer berichten