Armoedefonds voert actie ten bate van de Voedselbank Deventer

Deventer - Het landelijk Armoedefonds gaat in de hele maand juni in de gemeente Deventer via een huis aan huis campagne actie voeren. Met informatie over armoede en de mogelijkheid van een donatie wordt aandacht gevraagd voor armoede en de bestrijding ervan.  

Op dit moment heeft één op de tien huishoudens in de gemeente Deventer een laag inkomen en daarmee kans op armoede. De Stichting Armoedefonds geeft landelijk financiële steun aan lokale organisaties die mensen in armoede helpen met o.a. voedsel, kleding, binnen- of buitenschoolse activiteiten, huisvesting, zorg- of medische kosten, maar ook hulp bij de administratie of directe noodhulp.

Het Armoedefonds wil met de actie donateurs werven die met een eenmalige of structurele bijdrage zowel het fonds als speciaal de Voedselbank Deventer ondersteunen. Meer informatie over donaties en de huis-aan-huis campagne op www.armoedefonds.nl. 

www.armoedefonds.nl/voedselbankdeventer
www.voedselbankdeventer.nl

De circa 90 vrijwilligers van Voedselbank Deventer zetten zich in om ca 240 gezinnen per week van een voedselpakket te voorzien. Voedsel ontvangt de voedselbank van lokale supermarkten en bedrijven en van landelijke voedselconcerns. De voedselbank heeft ook geld nodig.  Niet voor personeelslasten, maar om voedsel goed te houden in vries- en koelruimtes. Rekeningen voor huur, gas, water en licht moeten worden betaald. Ook worden er transportkosten gemaakt om gratis voedsel op te halen en vervolgens weer uit te geven. Omgerekend kost dit ongeveer 5 euro per voedselpakket.  De Voedselbank Deventer heeft een steviger financiële basis nodig, ook via donaties van particulieren. 

Wilt u Voedselbank Deventer op een andere manier steunen? Word vrijwilliger! Zo heeft de voedselbank chauffeurs die iedere week naar de lokale supermarkten rijden om daar gedoneerd voedsel op te halen, medewerkers die in de loods werken om leveringen te ontvangen en te verdelen, heftruckchauffeurs die vrachtwagens lossen en stellingen vullen. Maar ook mensen op kantoor die de administratie doen. Kortom het is net een bedrijf, maar dan met inzet van uitsluitend vrijwilligers. En de voedselbank heeft bijna altijd mensen nodig!

Hebt u zelf een laag inkomen? Het voedselpakket is bedoeld als tijdelijke noodhulp. Criterium is het bedrag dat een aanvrager overhoudt na aftrek van de vaste lasten zoals huur, energie, verzekeringen en eventuele schuldsanering. Dus het bedrag dat overblijft voor de dagelijkse uitgaven. Het basisbedrag per huishouden is € 135 en € 90 per persoon per maand.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden