Deventer Bomenfonds zorgt voor onderhoud particuliere monumentale bomen

Deventer - De Deventer Bomenstichting beheert het Bomenfonds om particuliere bomenbezitters tegemoet komen in de onderhoudskosten. Inwoners van de gemeente Deventer met een monumentale boom kunnen zich bij de stichting aanmelden. De stichting en de gemeente willen daarmee monumentale bomen op particulier terrein behouden en voorkomen dat ze vanwege de kosten geen onderhoud krijgen.

Particuliere boomeigenaren die een monumentale boom in de tuin hebben staan, kunnen via info@deventerbomenstichting.nl de boom aanmelden. Medewerkers van het Bomenfonds doen onderzoek of de boom monumentaal is en of onderhoud noodzakelijk is. Het Bomenfonds kan eens in de drie jaar maximaal 1500 euro bijdragen voor onderhoud of onderzoek naar de gezondheid en de conditie van de boom.

Monumentale boom
Of een boom monumentaal is, wordt beoordeeld aan de hand van een puntensysteem. Criteria waarop een boom kan scoren zijn bijvoorbeeld de ouderdom en de zichtbaarheid vanaf de openbare weg. Als boom een lokale betekenis heeft, zoals een zogenaamde herdenkingsboom, kunnen hiervoor ook punten toegekend worden.

Het fonds is samen met de gemeente opgericht in 2012. De gemeente stort jaarlijks een bedrag in het fonds.

Meer berichten