Ok groet!
Ok groet! (Foto: C. Uneken)

Weerbaarheidstraining op basisscholen Deventer

Deventer - Verbeter het welzijn en welbevinden van kinderen op de basisschool. Dat is de gedachte achter de inzet van de weerbaarheidstraining 'Het Marietje Kessels Project'. Dit effectieve trainingsprogramma wordt al meerdere jaren in Overijssel en Gelderland aangeboden door Stichting Vechterweerd en is ontwikkeld voor de leeftijdsgroep van 10 tot 14 jaar.

Het MKP wordt aangeboden en uitgevoerd door stichting Vechterweerd in samenwerking met de gemeente en basisscholen. Aanmelden kan heel eenvoudig via de website www.vechterweerd.nl of via het email adres info@vechterweerd.nl.

Belangrijk aandachtspunt is een grotere mentale weerbaarheid van de leerlingen.

Voor 'mentale weerbaarheid' kan ook worden gelezen: zelfvertrouwen, geloof in je zelf, assertiviteit, doorzettingsvermogen en veerkracht. Wat er met de trainingen wordt nagestreefd, komt er simpel gezegd op neer dat kinderen goed in hun vel komen te zitten. De reden waarom zoveel scholen kiezen voor deze weerbaarheidstraining komt vaak voort vanuit de wens kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld, maar de weerbaarheidstraining wordt ook ingezet om de sfeer in klassen te verbeteren of kinderen voor te bereiden op de overstap naar de middelbare school.

Het recept tegen pesten

Het vergroten van de weerbaarheid kan tevens een goed middel zijn tegen pesten, binnen en buiten de school. Dit begint met het groepsproces, en vooral: het positief beïnvloeden van dat proces - houd rekening met elkaar, wees eerlijk tegen elkaar en leer te vertrouwen op elkaar. Weet waar de grenzen liggen, maar geef die grenzen ook duidelijk zelf aan. Het heeft allemaal, direct of indirect, te maken met het verschijnsel pesten en met het bestrijden daarvan.

Zet kinderen in beweging

Het MKP trainingsprogramma heeft naast een psychologisch, ook een fysiek aspect. Dit onder het motto: zet kinderen in beweging. De praktijk laat zien dat kinderen het beste leren en zaken het snelste 'oppikken' door ze te ervaren. Door het fysieke aspect leren jongens en meisjes dat zij letterlijk kunnen bouwen op elkaar. Zo ontstaat en groeit vertrouwen in henzelf en in een ander.

Scholen komen in actie

Bij dit alles speelt de school natuurlijk een centrale rol. Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar 2019 – 2020 nodigt Vechterweerd alle scholen in de regio daarom nadrukkelijk uit om deel te nemen aan het project. Net als in voorgaande jaren hebben al veel scholen enthousiast gereageerd op de mogelijkheid deel te nemen aan het project, dus wees er snel bij! Benieuwd of de school van uw zoon of dochter zich al heeft aangemeld, vraag het de desbetreffende docent of Intern Begeleider (IB'er) van uw school.

Liever een individuele training?

Stichting Vechterweerd biedt al geruime tijd naast het Marietje Kessels Project, meerdere trainingen aan waarbij het accent op verschillende gebieden kan komen te liggen. Denk dan bijvoorbeeld aan de sociale vaardigheden, de sociale weerbaarheid, mentale weerbaarheid of bijvoorbeeld faalangst.

Hoe dit er dan uitziet?

Heel veel bewegen en doen! Weleens gehoord van een plankje doorslaan, stoeioefeningen, bokscoaching, niet helpende gedachten vangen of stevig staan? Allemaal enorm leuke oefeningen die helpen meer zelfvertrouwen te krijgen of faalangst tegengaan.

Een vrijblijvende intakegesprek bij onze praktijk of op school kan vast nog een veel beter beeld geven van hoe een training als deze eruit kan zien. Maar een ding is wel zeker, een weerbaarheidstraining is altijd maatwerk. Tijdens een intake zal er dan ook goed gekeken worden naar welke thema's terug moeten komen en waar de accenten in de training op kunnen komen te liggen.

Trainers beschikken of zeldzame deskundigheid

Ow ja, al onze trainers hebben in ieder geval een pedagogische achtergrond op HBO niveau en zijn Post HBO opgeleid als weerbaarheidsdocent. Daarnaast hebben zij ruime ervaring binnen hun vakgebied en specialisatie en zijn de trainers van Vechterweerd dikwijls betrokken bij landelijke opleidingen tot weerbaarheidstrainer als docent of examinator. Durf jij de stap te zetten? Wij wel!

Meer berichten