Zes bijeenkomsten over de karmel

Deventer - Veel mensen denken dat spiritualiteit iets zweverigs is. Maar het is eigenlijk veel meer concreet dan mensen direct aannemen. Spiritualiteit gaat over de relatie tussen God en mens.

Zodra iemand bidt of denkt aan God, of zich in relatie voelt staan met bij voorbeeld de schepping en de kosmos kan er sprake zijn van een relatie met ' iets' of met 'een ik weet niet wat' of met iemand waarvan je voelt dat zij/ Hij/ jou overstijgt. Dat noemt men ook wel een vorm van mystieke ervaring. Mensen gaan door die relatie op een bepaalde manier leven: zij worden bij voorbeeld zorgzaam voor medemens en natuur of zetten zich in voor mensen aan de rand van de samenleving. Sommigen praten en schrijven over wat zij ervaren. Er zijn dan ook leerscholen waarin mensen hun geestelijke ervaringen overdragen om andere mensen verder op hun geestelijke weg te helpen.

Wat zit er dan 'Achter-de-Karmel', die al acht honderd jaar in Europa is en waar staan Karmelieten voor? De Karmelitaanse weg is een oud pad voor de hedendaagse mens die zich pelgrim voelt in het leven. Het gaat er om dat onze alledaagse ervaringen zich openen naar hun spirituele diepte. De Karmel is een van de oudste leken-spiritualiteiten van gewone mensen. Zij kent dan ook een eigen leerschool die teruggaat tot op de profeet Elia en profetes Maria en Jezus, die meer is dan een profeet.

Dit jaar is de Karmel vanaf de bevrijding 75 jaar in Deventer. Daarom zijn er zes bijeenkomsten over de spiritualiteit en mystiek van de Karmel voor belangstellenden en geïnteresseerden. De Karmel gaat er van uit dat Iedereen een geestelijk leven heeft, ook zij die zeggen dat ze niet geloven of die zich alleen nog 'van-huis-uit' gelovig voelen. Het biedt een leefvorm voor beginners in het geloven en het kan je een basisspiritualiteit geven voor je leven.

De zes bijeenkomsten zijn op neutraal terrein in de Lebuinuszaal op de eerste verdieping van de nieuwe bibliotheek in Deventer en wel op zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Wij starten dit najaar voor de eerste keer met een pilot-groep van minimaal vier tot maximaal zes mensen. Opgave met betrekking tot de eerste nog vrijblijvende bijeenkomst ter oriëntering digitaal graag vòòr zaterdag 5 okt. bij w.boerkamp@karmel.nl en wij komen een week later fysiek samen bij de kranten in de bibliotheek op zaterdag 12 oktober vanaf 9.30 uur.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden