Samenwerkingsovereenkomst Rabobank Salland en LTO Salland met 3 jaar verlengd.

Deventer - De samenwerkingsovereenkomst tussen Rabobank Salland en LTO Salland is getekend en daarmee voor drie jaar verlengd. De afgelopen jaren heeft dit tot een heel mooi resultaat geleid.

Rabobank Salland en LTO Salland hechten waarde aan een sterke agrarische sector en werken samen aan versterking van het ondernemerschap. Daarom organiseren zij jaarlijks samen activiteiten en bijeenkomsten; zoals een agrarisch seminar, huiskamerbijeenkomsten en een bijeenkomst voor jonge boeren. 

Meer berichten