Voedselbank Deventer zoekt coördinatoren voor de bedrijfsvoering

Deventer - De Voedselbank Deventer zoekt coördinatoren voor de bedrijfsvoering, die in teamverband de coördinatie oppakken.

De voedselbank verstrekt nu nog wekelijks voedsel aan huishoudens met al te lage inkomens. In 2020 zal de omvang van de werkzaamheden toenemen als gevolg van meer klanten en meer voedsel en voedselverstrekking op meerdere dagen per week.

Zorgvuldige bedrijfsvoering is in het bijzonder vereist voor het regionale distributiecentrum van de voedselbanken in Salland en Twente, dat gekoppeld is aan de Voedselbank Deventer. De inkomende voedselstroom naar omvang en samenstelling, het voorraadbeheer naar opslag, koelen en vriezen, de verdeling over de aangesloten voedselbanken en de onderliggende registratie zijn bedrijfsprocessen die nauw luisteren. Zowel naar inhoud als naar aansturing.

De voedselbank is geheel en al een vrijwilligersorganisatie met momenteel ruim 90 vrijwilligers. Zij zetten zich met enthousiasme en betrokkenheid in voor de voedselbank en vooral voor de klanten die er gebruik van maken. De werksfeer is plezierig, de onderlinge verhoudingen zijn goed. Een vrijwilliger blijft alleen dan, wanneer dit het geval is.

Veel vrijwilligers zetten zich in voor de taken rond de bedrijfsvoering. De coördinatie van deze taken vraagt om versterking.

De voedselbank zoekt vrijwilligers die de coördinatietaak op zich willen nemen. Dit kan in teamverband, in die zin dat ook meerdere personen deze taak gezamenlijk inhoud geven. Wat tijdsinzet betreft gaat het dan om ca 1 dag per week, verdeeld in twee dagdelen over twee dagen.

Belangstellenden kunnen zich melden op info@voedselbankdeventer.nl of via het tel.nr. van de Voedselbank Deventer 0570 – 625 422.

Meer berichten

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden