Werkzaamheden A1: ter hoogte van Colmschate

Colmschate- In opdracht van Rijkswaterstaat voert Heijmans de werkzaamheden uit voor de uitbreiding van de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo. 

Onderdeel van deze werkzaamheden is het plaatsen vangeluidsschermen.  In de buitenberm van de A1 plaatst de aannemer verschillende soorten geluidsschermen met in de meeste gevallen een hoogte van twee of drie meter. De locatie en de hoogte van alle geluidsschermen langs de A1 is vastgelegd in het Tracébesluit A1 Apeldoorn-Azelo.

Bij het ontwerp van de geluidsschermen is ervoor gezorgd dat de schermen bij elkaar passen en dat er een rustig wegbeeld ontstaat.Voor de locatie Colmschate, ter hoogte van de aansluiting Deventer-Oost, is een transparant geluidsscherm voorzien om tegemoet te komen aan de gewenste zichtbaarheid van het bedrijventerrein van Deventer. 

Ter hoogte van de sportvelden van Colmschate worden erop de bestaande grondwal nieuwe geluidsschermen geplaatst. Na het plaatsen van de schermen beplant men de grondwal weer met bomen, klimplanten en struiken.

In de komende twee weken start Heijmans met het aanbrengen van staanders langs de A1 ter hoogte van Deventer-Oost. Deze staanders worden de grond in getrild, waarna de geluidsschermen hierin worden geschoven . Het intrillen van deze staanders vindt plaats met behulp vann een rupskraan meteen trilblok.

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. 

www.a1oost.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden