Christina Lintsen (l.) en Grace Brok maken zich zorgen over de kwetsbare wijkbewoners.
Christina Lintsen (l.) en Grace Brok maken zich zorgen over de kwetsbare wijkbewoners. (Foto: )

Beter met je buren biedt uitkomst. 'Buurtgeluk is stevig netwerk dat nu goed ingezet wordt'

Deventer - Het sluiten van gebouwen heeft grote consequenties voor risicogroepen. Samen zijn, samen eten, een kaartje leggen of deelnemen aan een beweeg- of wandelgroep is niet meer mogelijk. De website 'Beter met je Buren' biedt uitkomst.

Door Gerreke van den Bosch

,,De site brengt vraag en aanbod bij elkaar niet alleen op individueel niveau, maar ook op straat, in de wijk, familie of vriendengroep. In deze moeilijke tijden hebben wij elkaar nodig", zeggen Christina Lintsen van de Fontein en Grace Brok van Helios. De beide dames maken deel uit van een netwerk van diverse partijen waaronder de Gemeente en de Vrijwilligerscentrale. ,,We zijn al een aantal jaren met elkaar in gesprek maar de beweging is door het Coronavirus versneld. De verschilllende initiatieven zijn gericht op alle leefgebieden zoals voeding, gezondheid en bewegen. Op verzoek uit de wijk worden alle leefgebieden bediend. De communicatie verloopt via de sociale wijkteams. We doen weinig aan PR alles komt vanzelf hier naartoe", zegt Christine.

Grace knikt. ,,Wijk voor elkaar en Helios doen hetzelfde door de hulpbehoevende bewoner centraal te zetten. Wij hebben leerlingen en leden, zij komen met een vraag en daar anticiperen wij op. We stimuleren en ondersteunen initiatieven. Goede contacten onderling voorkomen dubbelingen."

Volgens Christine is verbindingscentrum de Fontein al vijf jaar bezig. ,,Nu koppelen we welzijn en zorg meer. Door de bezuinigingen blijven mensen langer thuis wonen. Dit heeft consequenties voor de thuiszorg en welzijn in de wijk. Door vergrijzing is er meer vraag naar zorg. Daar moet opnieuw op ingericht worden."

Buurtgeluk

Grace: ,,Helios, verbindingscentrum de Fontein en de Vijfhoek vormen een fysieke Driehoek. Dat is nu opgeschaald met meerdere partijen met als resultaat 'Buurtgeluk'. Wij hebben contact opgenomen met onze deelnemers met de vraag of ze ondersteuning van ons nodig hebben. Wij kunnen boodschappen doen, maaltijden bereiden en bezorgen, dagelijks even bellen voor gewoon een praatje, maar zeker ook om te overleggen of de situatie is veranderd en er andere of extra ondersteuning nodig is. We hebben een brief met een centraal nummer: 0570-615805 waar mensen ons kunnen bereiken met een hulpvraag of een idee om anderen te helpen. We zijn 24 uur per dag bereikbaar. Mensen kunnen bellen van 9 tot en met 17 uur naar het vaste nummer en buiten die tijden om naar een mobiel nummer. Voor dingen die niet kunnen wachten."

Angst en paniek

Volgens de dames wordt er druk gebeld. ,,Veel telefoontjes betreffen de paniek rondom Corona daarom hebben we ervoor gekozen om altijd bereikbaar te zijn zolang de Corona duurt en als nazorg misschien.Wijkbewoners zijn bang om ziek te worden. Ook hebben ze angst om wat er gebeuren gaat en er is natuurlijk verdriet omdat ze de kinderen niet zien. Er is zeker sprake van eenzaamheid.Gelukkig bieden veel mensen zich aan om te helpen. We laten studenten contact leggen met mensen in de wijk, wel volgens een bepaalde instructie."
Christine: ,,Toen we moesten sluiten hadden we 380 leden. Normaal gesproken eten veel mensen bij ons. We hebben gekeken welke mensen prioriteit hadden en voor hen is de maaltijdverstrekking doorgegaan. Koken gebeurt bij Helios want daar kunnen we de boel hermetisch afsluiten. We hebben helaas ook vrijwilligers die tot de risicogroep behoren weg moeten sturen. Gelukkig zijn er veel jongeren opgestaan die willen helpen. Mocht het echt nodig zijn dan hebben wij drie keukens tot onze beschikking. Vrijwilligers zijn nog steeds van harte welkom en kunnen zich aanmelden via de website: 'Beter met je Buren.'

Kwetsbare groepen

,,Er ontstaan spontaan mooie initiatieven in de wijk zoals koken voor je buren. Het is belangrijk dat als je iets wilt doen, je dit meldt bij ons. Dan kunnen we ondersteunen in geval je mocht wegvallen. Coördinatie garandeert ook achtervang. Onze grootste zorg betreft momenteel de groep dementerenden en de groep doven en slechthorenden waar wij normaal gesproken activiteiten voor organiseren. We doen ons best om iedereen er zo snel mogelijk door heen te helpen. We zijn blij met Buurtgeluk. Het is een mooi stevig netwerk dat we nu goed kunnen inzetten. Ik ben er echt trots op", zegt Grace Brok.

www.betermetjeburen.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden