André, Catja en Marjoke hebben elkaar gevonden in hun gezamenlijk streven.
André, Catja en Marjoke hebben elkaar gevonden in hun gezamenlijk streven. (Foto: Gerreke van den Bosch)

Toefje op de taart in Humanitas

Gerreke van den Bosch

DEVENTER - De Stichting Vrienden van WZC Humanitas Deventer komt tot leven in een ander jasje. Nieuwe bestuursleden bruisen van ideeën en energie om het leven van kwetsbare bewoners in het woonzorgcentrum zoveel mogelijk te veraangenamen.

In een huiselijke omgeving worden de ouderen zoveel mogelijk ontzorgd. Genieten van het leven is een sleutelbegrip. "Dit is extra belangrijk omdat er steeds meer bezuinigd wordt op de zorg", aldus het bestuur van de stichting.

Voorzitter Catja Stapper, penningmeester André Legerman en bestuurslid Marjoke van Kamp worden ondersteund door een comité van aanbeveling met Christine Otten, Adriaan van Dis en Jan Jaap Kolkman.
Marjoke was gelijk enthousiast toen zij werd benaderd. "Wat Catja vertelde klonk mij als muziek in de oren. Ik vind het een mooi initiatief. De manier waarop jongeren en ouderen samenleven in Humanitas spreekt mij aan. Als je jong bent, ondersteun je ouderen, zo wordt het leven een stuk aangenamer. Begrip en inlevingsvermogen spelen daarbij een grote rol. Er is respect voor elke levensfase", vertelt het nieuwe bestuurslid over haar beweegredenen.

Zelf zitten de vrienden nog in de opstartfase, die enigzins vertraging opliep in de Coronatijd.
Voorzitter Catja: "De stichting bestond al jaren maar was niet actief. Toen ik benaderd werd door Jan Henk van der Kolk om het op te pakken heb ik daar direct positief op gereageerd. Zo hebben we de slapende stichting nieuw leven ingeblazen en de statutenaangepast. De benaming bejaardencentrum werd gewijzigd in woonzorgcentrum en kwam er een nieuwe website. Deze werd gemaakt door Frank Everhards en we zijn er erg trots op. Het bevat niet alleen informatie maar ook verhalen."
Penningmeester André is gepensioneerd en wil zijn vrije tijd op een zinvolle wijze invullen. "Die mogelijkheid zie ik bij Humanitas. Ik vind het een leuk concept. Het woonzorgcentrum probeert iets voor de wijk te betekenen. Er is een uitwisseling tussen de buurt en de bewoners. Het is mooi dat er nu ook een Anbi status voor Stichting Vrienden is geregeld. Dit opent nieuwe wegen."

Het Corona virus had voor bewoners grote gevolgen. Dat de reguliere bezoeken niet meer mogelijk waren, was voor velen moeilijk te begrijpen en te accepteren. Stichting Vrienden verrichtte hier al één van haar eerste wapenfeiten. In de ruimte die Humanitas inrichtte om toch zoveel mogelijk bezoek mogelijk te maken, zorgde de vrienden voor een spreek-luister-verbinding. Zo konden bewoners en bezoekers elkaar achter glas zien en spreken.

Daarnaast staken zij bewoners en medewerkers van Humanitas een hart onder de riem door te trakteren op petit-fours. "Bij iets bitters hoort iets zoets toch? We zijn van plan regelmatig iets extra's voor de bewoners te organiseren. En dat is in deze tijd meer dan welkom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een speciale, makkelijk te bedienen jukebox met liedjes van weleer of toestellen voor een beweegtuin. Er is hier ook een mooie volière. Het zou geweldig zijn als die gebruikt zou worden voor haar bestemming maar daar zijn we vanaf gestapt. Wie moet bijvoorbeeld het hok schoonhouden en de vogels verzorgen? We zijn best wel ambitieus. In overleg met de clietenraad en medewerkers weten we inmiddels ook waar de behoeften liggen. Zo praten de bewoners nu nog over een optreden van Willeke Alberti, jaren geleden. We maken onszelf en onze plannen kenbaar via onze website maar ook via folders die we verspreiden onder de bewoners. Ons doel is invulling geven aan praktische zaken om het leven van bewoners zoveel mogelijk te veraangenamen. We willen het toefje op de taart zijn", lichten de bestuursleden hun missie toe.

Om hun plannen te verwezenlijken heeft de stichting met vrienden geld nodig. Het drietal doet daarom een oproep. "Wilt u onze vriend worden en doneren? Dan maken wij samen, vooral in deze tijd, het leven van de bewoners van Woon-zorgcentrum Humanitas aangenamer. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website."

https://vriendenvanhumanitasdeventer.nl/

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden