Column Jannah Wijffels: De overzijde

  Column

Nee, dit keer gaat het niet over een rivier. Ik heb het nu over het mysterie van de dood. Dat iemand die er gisteren nog was, vandaag lijkt te zijn opgelost en hoe ongelofelijk dat is.

We hebben veel ideeën over wat er na ons sterven gebeurt, we hebben zelfs wetenschappelijk te bewijzen aanwijzingen dat de ziel buiten het lichaam kan 'zijn'. Maar we weten niets zeker. We houden ons vast aan het beeld dat ons het meest aanspreekt, dat ons de meeste houvast geeft in het dagelijks leven dat er op dat sterven volgt.

Wat ons rest is de ervaring van een leeg lichaam, verlaten, niet langer meer bewoond; een overblijfsel van een ooit bezield omhulsel. Een verschijning waar we van hielden, waar we op vertrouwden. Waar we ons leven aan wijdden of wiens leven aan ons was gewijd.

Afgelopen week vertelde iemand in Deventer me dat de vrouw van haar collega was overleden. Het duurde even tot ik me realiseerde om welke collega het ging. Ik bleek zowel haar collega als zijn vrouw te kennen, evenals hun nog jonge kinderen. Een schok ging door mijn hele lijf, van boven naar onderen. Van het ene op het andere moment voelde ik hoe een grote kring van betrokkenen een gemeenschap vormen rondom deze ingrijpende gebeurtenis. Hoe ik daar onvermijdelijk deel van uitmaakte. Hoe wij allen even boven onszelf uitgetild worden en ons op een wezenlijke manier verbonden voelen met elkaar en met deze familie.

Het mysterie verbindt, net als de geboorte van nieuw leven. Het is alsof de laag tussen ons en de overzijde een beetje dunner wordt en de energie die daar voelbaar is, heeft veel weg van grote liefde. Voor het leven.

Meer berichten