Foto: Foto:

Column Jannah Wijffels: Andere heiligman

  Column

1250 jaar geleden werd de geschiedenis van onze stad mede bepaald door een man die hier voet aan wal zette. Het had ook heel anders kunnen gaan. De bewoning in deze contreien, duizenden jaren voor Lebuïnus, had zich ook op andere manieren kunnen uitbreiden tot aan deze bocht in de IJssel.

Het bekeren van mensen tot een geloof is niet iets vanzelfsprekends. Maar ja, zo ging dat nou eenmaal, toen. Er kwam veel goeds uit voort, maar het ging ook met veel ellende gepaard. Waarom brandde dat eerste houten kerkje na een jaar al af? De Saksen zaten waarschijnlijk niet te wachten op een zieltjeswinner? Ze hadden hun eigen geloof en gebruik. Welke drukmiddelen heeft hij gebruikt? Het is beslist niet zonder slag of stoot gegaan.

Er is één plaatje van Lebuïnus dat veel gebruikt wordt. Daar staat hij afgebeeld als een missionaris in een ontwikkelingsland: staand met een kruis in zijn hand, omringd door 'heidenen' in oude vodden en een kindje zonder kleren. Zo van: 'De arme zieltjes. Wat fijn dat hij ze wat beschaving heeft bij gebracht'.

Ik wil de eer die Lebuïnus soms wordt toegedicht dit jaar, toch ietwat nuanceren. Er is steeds meer bekend over de wijsheid van vroegere culturen. In de loop der eeuwen is veel waardevolle kennis verloren gegaan. Maar gelukkig hebben we onze blik verbreed. We kijken niet meer door de vertekenende Calvinistische en Roomse brillen van 19e- en 20e-eeuwse wetenschappers.

Zo wordt veel moois herontdekt en opnieuw geïnterpreteerd. Onze vroege voorouders blijken helemaal niet zo barbaars als wij leerden op school. Laten we onze stad in het zonnetje zetten, maar laten we onze 'stadsgenoten' van voor het jaar 768, waaronder de Saksen, ook niet vergeten.

Meer berichten