Logo deventerpost.nl


Op 8 maart ondertekenden Liesbeth van Asten, directeur-bestuurder van Rentree en Frits Schutte, bestuurslid Present Deventer, een samenwerkingsconvenant.
Op 8 maart ondertekenden Liesbeth van Asten, directeur-bestuurder van Rentree en Frits Schutte, bestuurslid Present Deventer, een samenwerkingsconvenant.

Rentree en Present pakken samen de handschoen op

  Human Interest

DEVENTER - Liesbeth van Asten (directeur-bestuurder van Rentree) en Frits Schutte (bestuurslid Present Deventer) ondertekenden op 8 maart een samenwerkingsconvenant. Beide organisaties werken al jaren samen. Met het ondertekenen van dit convenant, onderstrepen Rentree en Present dat ze de komende jaren graag gezamenlijk de handschoen oppakken op het gebied van verbeteren van de leefbaarheid en sociale duurzaamheid van de buurt en de wijk.

Rentree draagt het werk van Present een warm hart toe. De regelmatige inzet van vrijwilligers-groepen in de woningen van Rentree levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid voor de bewoners en de buurt. In voorkomende gevallen kan een corporatie een verzoek doen voor eenmalige inzet van een groep vrijwilligers, om huurders - die binnen de reguliere hulpverleningscriteria van Present vallen - een steuntje in de rug te geven. Dat sluit naadloos aan bij Rentree, waar Thuis in Deventer de slogan is.

Liesbeth van Asten heeft zich ook als ambassadeur aan Stichting Present verbonden. "Aandacht is een belangrijke pijler binnen onze organisatie. Dat geven we op vele manieren vorm. Een van die manieren is dat medewerkers van Rentree jaarlijks praktisch in de buurt aan de slag gaan bij een huurder of een groep van bewoners. Present brengt onze wens om buiten het dagelijkse werk iets voor een ander te doen en de behoefte van de ander bij elkaar. Men houdt het heel eenvoudig. Dat maakt Present zo aantrekkelijk. Niet ingewikkeld maken maar gewoon doen. En ook al lijkt het een klein gebaar, de impact is groot. ", aldus van Asten.

Reageer als eerste
Meer berichten