Logo deventerpost.nl


Bloemstraat en parkeerterrein Rozenstraat op De Worp klimaatbestendig met permeoblokken

  Ingezonden

DEVENTER - Als proef zijn op De Worp, in de Bloemstraat en op een parkeerterrein in de Rozenstraat, goten aangebracht met permeoblokken. De poreuze betonblokken zorgen ervoor dat het regenwater in de bodem terecht komt en minder snel naar het riool gaat. Dit zorgt voor een klimaatbestendige leefomgeving.

De proef is een initiatief van bewoners in samenwerking met de gemeente en dankzij een financiële bijdrage van het Waterschap Vallei en Veluwe. De bewoners hebben zelf de stenen uit de goot verwijderd.  Op woensdag 17 mei om 15.00 uur rijdt het Deventer Groenbedrijf een flinke bak met water in de Bloemstraat (oostzijde) over de permeoblokken uit als start en proef op de som. Men kan dan zien hoe snel de permeoblokken het water opnemen. En de straat weer vrij is van water. 

Bewoners in de Bloemstraat zijn verzocht hun hemelwater op de straat af te koppelen, zodat het in de bodem terechtkomt. Zij worden daarbij begeleid door de bewonersgroep die op De Worp al enige tijd bezig is om wijkgenoten te bewegen hun regenwater van het riool af te koppelen. 

Gemeente en waterschap zijn blij met dit buurtinitiatief. Het draagt bij aan waterbesparing, kostenbesparing, het verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater en vermindert het risico op wateroverlast. Het met elkaar zorgen voor een beter leefmilieu draagt bij bewustwording in de wijk. 

Reageer als eerste
Meer berichten