D66 Deventer wil 'afval'beleid vernieuwen

  Politiek

Deventer - Ieder jaar behandelt de gemeenteraad het grondstoffenbeleid (voorheen afvalbeleid). De fractie van D66 Deventer heeft een aantal concrete voorkeuren om het huidige beleid te vernieuwen.

Wat D66 Deventer betreft is het huidige diftar-systeem (gedifferentieerde tarieven) waarbij men betaalt voor het aantal keren aan de weg zetten van de grijze container waardevol en moet dit in grote lijnen behouden blijven. Ook het beperkte aantal kilo’s vrije stort is wat D66 Deventer betreft een goed uitgangspunt. Wel wil D66 een doorontwikkeling om te zien hoe nog beter kan werken.

1. Betere voorlichting = zuiverder reststromen

De verschillende afvalstromen blijken minder zuiver te worden. Met name het restafval bevat steeds vaker GFT of PMD-verpakkingen. Door in te zetten op voorlichting kan de gemeente het percentage goed gescheiden afval verhogen wat uiteindelijk weer zal leiden tot minder restafval. Op plekken waar scheiden van GFT en/of PMD moeilijker is zou naar alternatieve methoden gezocht kunnen worden.

2. Pilots met omgekeerd inzamelen

Wat D66 Deventer betreft wordt er snel gestart met een proef om omgekeerd in te zamelen in een aantal wijken. De verwachting is dat bij omgekeerd inzamelen er kritischer gekeken wordt wat restafval is en wat niet.

3. Meenemen kilo’s vrije stort naar volgende jaren

D66 wil laten uitzoeken of het ongebruikte aantal kilo's vrije stort per jaar meegenomen kan worden naar een volgend jaar of volgende twee jaar. Om voor inwoners een incidentele piek beter af te vangen, zou het (beperkt) meenemen van ongebruikte kilo's naar een volgend jaar of volgende twee jaar een aangename oplossing kunnen zijn. Wat D66 Deventer betreft is het beperkt bewaren van het aantal kilo’s een eerlijke en servicegerichte manier voor het storten van grofvuil. Op deze manier blijft het principe ‘de vervuiler betaalt’ nog steeds overeind. Dit zou kunnen zorgen voor een afname van illegale stort in de openbare ruimte.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden