Project 'Cricket in gymles' Deventer basisscholen

  Sport

Deventer - Gemeente Deventer ondersteunt met haar sportbeleid 'Meedoen' het initiatief van Salland CC Medio november a.s. start Salland CC met de invoering van het 'Cricket in gymles' programma voor het Deventer basisonderwijs. Het doel is dat 10 - 12 basisscholen op jaarbasis minimaal twee keer cricketgymles gaan geven. Het betreft de groepen 6 en 7. Dit programma is mede mogelijk dankzij de steun van de gemeente Deventer in het kader van haar Sportbeleid 'Meedoen'.

In 2018 is Salland CC gestart met een eerste schoolsamenwerking (OBS De Wizard). Centraal staat om kinderen kennis te laten maken met een voor hen onbekende, maar wel 'wereld' sport, en dat in je eigen buurt. Deze slagbalsport past goed in het sportprogramma op school en zorgt voor verbreding van het aanbod. Het initiatief stimuleert jonge kinderen ook om buiten schooltijd aan sport te doen en stelt onderwijsinstellingen instaat om de (gemeentelijk) cricketaccommodatie te kunnen gebruiken.

In 2019 volgde RKBS De Vijf-er het voorbeeld van De Wizard. De school (sport)docenten vinden de cricketgymlessen dynamisch, leuk en inspirerend. Met mooie extra's zoals de toegang tot een buitensportaccommodatie en het spelenderwijs oefenen met de Engelse taal door de inzet van buitenlandse trainers. In juni bezocht De Wizard met ruim 150 leerlingen de interland Nederland – Zimbabwe.

Deze ervaringen hebben er toe aangezet om het programma 'op maat' te maken zodat invoering in het Deventer basisonderwijs mogelijk is. Hierbij is ook gebruik gemaakt van het introductie programma 'Cricket4Kids' van de nationale cricket bond. De ambitie is dat de eigen (vak)docent/sportcombinatiefunctionaris van de deelnemende basisscholen jaarlijks een paar keer cricket in de gymles geven (groepen 6 en 7). De deelnemende scholen krijgen de beschikking over speelmateriaal en voor een opleiding wordt gezorgd. Praktische lesbrieven met oefenen spelvormen maken onderdeel van het schoolpakket uit. Eén van de lessen wordt op de accommodatie van Salland CC gegeven met ondersteuning van cricket trainers.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden