Logo deventerpost.nl

Kick-off nieuw project Bestuurders Centraal

  Verenigingen

DEVENTER - De Vrijwilligerscentrale Deventer is in februari 2017 gestart met een nieuw initiatief: Bestuurders Centraal Deventer. Bestuurders uit onder andere sport, cultuur en zorg gaan samen aan de slag om besturen leuker, eenvoudiger en slimmer te maken. 

BestuurdersCentraal is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) en de pilotgemeenten Den Haag, Groningen en Deventer. Het initiatief en de bijbehorende website worden gesteund door Centraal Beheer en VSB-fonds.

De kick-off zal plaatsvinden op  16 mei in het Kunstenlab te Deventer. Het programma van de avond zal beginnen met een korte uitleg van het project Bestuurders Centraal. Hierna volgt er een presentatie van  de resultaten van het onderzoek uitgevoerd onder besturen van verenigingen en stichtingen in de gemeente Deventer. 

De avond zal draaien om vijf verschillende beleidsthema' s die de komende jaren op de agenda staan van veel verenigingen, namelijk: 
- Maatschappelijk betrokken verenigingen 
- Interne communicatie in de vereniging/hoe hou je leden betrokken?
- Werven van vrijwilligers 
- Verjonging 
- Vrijwilligersbeleid
De deelnemers zullen worden verdeeld over de verschillende thematafels. Elke thematafel start met een inspirerend voorbeeld van een vereniging uit Deventer die succes geboekt heeft op het betreffende gebied. Daarna worden de kansen verkend voor de verenigingen bij het desbetreffende onderwerp. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en de ondersteuning waar behoefte aan is. 

Bestuurders die daarna direct in de praktijk met het onderwerp aan de slag willen kunnen dat met elkaar doen. VCD in samenwerking met het Sportbedrijf en Bureau Kunstcircuit ondersteunen deze groepen gedurende een jaar op maat waarbij op aanvraag scholing en expertise ingezet kunnen worden. Na het bespreken van de verschillende thema's zal dit plenair worden afgesloten. Er wordt kort besproken wat de thema' s de verenigingen en stichtingen hebben opgeleverd en wat de afspraken zijn. 

Tot slot is er op 16 mei een afsluitende borrel met een "meet and greet" met (een deel) van onze experts. De experts zijn deskundigen uit het bedrijfsleven of met veel bestuurservaring die hun kennis willen delen met verenigingen. Bestuurders en geïnteresseerden kunnen het platform bezoeken op www.bestuurderscentraal.nl
 

Reageer als eerste
Meer berichten